Resultats de la cerca frase exacta: 29

Ortografia catalana
21. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Cèlia, Calp, Ceilan c C ce d D de dit, pedra; cada; fred, nord, admetre; profund; adjunt; David, Diana, Deià, Dublín e E e eina, verd, peu, ple; era, temps, neu, festa; edat, però, home; Enric, Eva, Elna, Espanya f F efa fill, flor, rifa, sofrir, baf, golf, triomf; diftèria; Ferran, Fàtima, Fraga [...]
22. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
] s'escriu c davant e i i (cel, cirera) i ç davant a, o i u ( plaça, cançó, traçut) i a final de mot darrere vocal, l, n o r (braç, dolç, romanç, març). Les dues grafies c i ç alternen en les formes flexives i en els mots d'una mateixa família: força, forces, forçar, forcem, forci, forçós, forçut, esforçar [...]
23. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
plural de l'imp. del verb dar: No us deu pressa. és Forma de la tercera persona del singular del pres. d'ind. del verb ser (o ésser): El meu pare és metge. es Pronom feble: Això es fa de seguida. Article salat: Tanca es cavall. Plural de e, nom femení, 'nom de la lletra e': Fa unes es molt elegants. mà [...]
24. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, oncle, roca, trenca, trenc o; Caterina, Claudi, Mònica, Nicolau, Cullera, Alcoi, Inca, Corea, Crimea, Estocolm, Osca. b) S'escriu amb el dígraf qu davant les vocals e i i (notem que, en aquesta posició, la grafia c correspon al so [s]; §?2.6.3.3.2): quedar, queixa, quilo, quinta (cf. cinta), químic [...]
25. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
garrofa, garrofer). d ) En les terminacions de l'imperfet d'indicatiu de la primera conjugació: par-lava, escoltaves, miràvem, pujàveu, tancaven. e) En les formes vaig, vas, va, vagi, vagin, ves, etc., del verb anar, i en les formes verbals auxiliars vaig, vas, va, van, vagi, vagis, etc., emprades per a [...]
26. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
2.5.2 e) En els derivats d'alguns mots no patrimonials acabats en l que presenten ll en els mots originaris, com acaramel·lat i caramel·litzar (de caramel), Ciril·la i ciríl·lic (de Ciril), imbecil·litat (de imbècil), maquiavèl·lic (de Maquiavel), Marcel·la, Marcel·lí i Marcel·lina (de Marcel), [...]
27. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Canta - rana, Roda - soques; cul - de - sac, Mar - i - sol, Vall - de - roures; adeu - siau, qui - sap - lo, Guarda - si - venes (vegeu, però, §?4.3c). També s'escriu guionet en els derivats d'aquests mots: poca - soltada, vall - de - rourà, vila - realenc. e) En els compostos patrimonials en què [...]
28. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Ribes de Freser, la Seu d'Urgell, la Tor de Querol, Vilar de Canes; vegeu, però, el §?4.3.2.1a, sobre l'es-criptura aglutinada dels compostos, i els §§?4.3.2.2d i 4.3.2.2e, sobre l'ús del guionet en compostos patrimonials. També se separen els elements dels hagiotopònims: Sant Antoni, Sant Martí Sarroca [...]
29. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
terminacions llatines -um i -us (a.quà.ri.um, har.mò.ni.um, Mà.ri.us, Sí.ri.us). 3.1.1.2 . S'escriuen amb accent gràfic els mots polisíl·labs següents: a) Els mots aguts acabats en vocal, en vocal seguida de s, o en -en o -in (això és, en alguna de les dotze terminacions -a, -e, -i, -o, -u; -as -es, -is, -os [...]
Pàgines  3 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3