Resultats de la cerca bsica: 45

Ortografia catalana
21. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
alguns parlars (banc, francma, plnc ton; fang , pingponguista). Quan la pronun ciaci, doncs, no indica si cal escriure una m o una n, cal regir-se per les normes segents: a) S'escriu m davant b, p i m: ambici, ambient, cambra, combat, desembre, embolic, ombra, ram bla, semblar, tamb, timbal [...]
22. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
garrofa, garrofer). d ) En les terminacions de l'imperfet d'indicatiu de la primera conjugaci: par-lava, escoltaves, mirvem, pujveu, tancaven. e) En les formes vaig, vas, va, vagi, vagin, ves, etc., del verb anar, i en les formes verbals auxiliars vaig, vas, va, van, vagi, vagis, etc., emprades per a [...]
23. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reflecteixen en l'escriptura, com la terminaci [-e] del mascul singular dels mots acabats en el sufix -ista (artista, turista), corrent en la llengua parlada, o, en registres informals, l'oscillaci de timbre de la a tona final (casa, compra) i la pronncia [a] a l'inici de mots comenats per en, em i es [...]
24. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
elctrica', que tenen tants sons com om 'arbre caducifoli'. En un curt nombre de casos, per, com ehem , ha! ha! ha! (expressi que imita una riallada), halar o hawai, la h es pronuncia com una aspiraci ([h]). A fi de mot, determinades lletres no representen cap so en la major part dels parlars, per b [...]
25. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
tsaida, Getseman. La grafia ts tamb es dona en alguns manlleus adaptats: tsar, tsunami, quibuts, satsuma, tutsi. En altres casos, per, el so [ t?s ] presenta la grafia tz a final de mot: hertz, solonetz. El so sord [? t?s ] s'escriuds en els mots cultes amb el prefix histric ad- seguit d'un radical comenat per [...]
26. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, iberorom, infraroig, monoral, multiracial, neorealisme, polirtmia, prerequisit, preromnic, pseudorbia, radioreceptor, semirec-ta, sobrereserva, suprarenal, teleradar, termoregulador, trirectangle, turboreactor, vicerectorat (?4.3c). Per s'escriuen amb rr: a) Els mots formats amb els prefixos a [...]
27. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'apstrof s un signe ortogrfic consistent en una coma volada (') que s'escriu per a indicar que s'elideix la vocal dels articles definit i personal, de la prepo-sici de i dels pronoms febles davant de mots comenats per vocal, precedida o no de h, o b, en el cas dels pronoms febles, darrere [...]
28. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
general. Per a representar aquests sons, s'escriu g i j d'acord amb les regles segents: a) S'escriu j davant a, o o u: jard, joc, joia, jove, jugar, julivert, jutge, aljub, aju-da, barreja, cnjuge, conjunt, dejuni, esbarjo, major, menjar, perjuri, pijama, pluja, rajar, rajola; Jacob, Jaume, Joan [...]
29. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
representa el so [s] davant d'una e o d'una i: ascensor, escena, piscina (?2.6.3). A ms, el dgraf kh s'empra per a representar el so [x] de certs mots provinents de llenges d'alfabet diferent del llat, com ara el grec, el rus o l'rab: khi, khzar, sikh, Txkhov, Khomeini, Kazakhstan. Antigament s'usava [...]
30. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [k] i [g] c , qu , q , k , g i gu 2.7.4.1 . A comenament de sllaba, el so oclusiu velar sord [k] es representa per les quatre grafies segents: a) S'escriu c davant les vocals a, o i u, i davant consonant: casa, color, curt, clar, cremar, cridar, escola, esc rit, oc upar [...]
Pgines  3 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>