Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingstics
21. Documentaci administrativa. El recurs. Definici  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Document per mitj del qual la persona interessada demana a l'Administraci que anulli o modifiqui una resoluci o un acte administratiu, perqu el considera perjudi- cial per als seus drets. La Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificaci de la Llei 30/1992, de 26 de novem- bre, de rgim jurdic [...]
22. Documentaci administrativa. El recurs. Destinaci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
El recurs s'adrea a l'rgan, al centre o a la unitat administrativa competent. [...]
23. Documentaci administrativa. El recurs. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Dades personals Formulaci del recurs Allegacions Sollicitud Dataci Signatura Destinaci [...]
24. Documentaci administrativa. El recurs. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Albert Cases Prez, amb el DNI 23 321 234, domiciliat a Arnes, carrer de Santa Anna, 19, CP 43597, telfon 977 435 325, FORMULO RECURS D'ALADA D'acord amb els articles 107, 110, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de rgim jurdic de les administracions pbliques i el procediment administratiu com [...]
25. Documentaci administrativa. El recurs. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Ats que el nom i els cognoms de qui presenta el recurs ja figuren a l'encapalament del document, noms cal signar i prou. La Llei 30/1992 noms indica que cal fer habitual de fer-la-hi constar s per mitj de la signatura. [...]
26. Documentaci administrativa. El recurs. Sollicitud  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
En aquest apartat cal indicar la petici concreta, s a dir, si es demana la revocaci de la resoluci objecte de recurs o si es demana que es modifiqui en un sentit deter- minat. Cal que la redacci sigui clara i senzilla. Aquest apartat tamb pot incloure remissions a les allegacions a fi d'evit [...]
27. Documentaci administrativa. El saluda. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Per al comiat s'usa una de les frmules segents, que de fet presenten poca varia- ci: es complau a expressar-li el testimoni de la seva consideraci . es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideraci. [...]
28. Documentaci administrativa. El saluda. Dataci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
El saluda s un document que no s'ha de registrar. Per tant, noms duu una nica data, que s'estructura com segueix: poblaci (ja impresa), nom del mes escrit en lle- tres i any escrit en xifres. [...]
29. Documentaci administrativa. El saluda. Definici  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
El saluda s un document de carcter protocollari, usat per a comunicacions breus que no han de tenir registre, com sn ara les notes d'agrament, les felicitacions, etc. [...]
30. Documentaci administrativa. El saluda. Salutaci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
La frmula de salutaci es redueix a la paraula Saluda impresa de manera que des- taqui en una lnia independent. [...]
Pgines  3 / 47 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Segent >>