Resultats de la cerca frase exacta: 45

Criteris lingüístics
21. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
22. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sol·licitud d'inscripció a cursos de formació Dades personals Cognoms i nom DNI Domicili Telèfon Municipi Codi postal Categoria administrativa Destinació Exposició de fets 1. 2. 3. Sol·licitud Signatura Localitat i data ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA [...]
23. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Identificació de la reunió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les dades que apareixen en aquest apartat són el nom de l'òrgan col·legiat que es reuneix; la indicació, si escau d'acord amb la normativa, del caràcter ordinari o extra- ordinari de la reunió, i la data, l'hora i el lloc de la reunió. Si com hem dit abans, s'hi vol fer constar l'autoritat de qui [...]
24. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
primer la localitat i després d'una coma, la data. L'ofici és un document de datació doble pel que fa a l'emissió, ja que cal registrar-ne la sortida. En realitat, la data que cal tenir en compte des d'un punt de vista de trami- tació formal és la del registre de sortida. [...]
25. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Des d'un punt de vista terminològic la forma convocatòria és un terme genèric que fa referència a més d'un document administratiu. De fet, una convocatòria , entesa com a document, és un escrit per mitjà del qual es demana a algú que es presenti en un lloc, en una data determinada. Així, podríem [...]
26. Documentació administrativa. La sol·licitud. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recull les dades opcionals que es consi- derin pertinents: lloc i data de naixement, professió, telèfon, etc. [...]
27. Documentació jurídica. administratiu. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
adjunto una còpia de l'escriptura de poder per inserir-la a les actua- cions. SOL·LICITO: Que em torni l'escriptura de poder després d'haver-la confrontada amb la còpia. [...] (localitat i data) (rúbrica) (rúbrica) Advocada Procurador [...]
28. Documentació administrativa. La invitació. Informació complementària  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Segons en quins actes cal confirmar l'assistència. El lloc adequat per indicar-ho és després de la data del document. En general tothom qui és convidat acostuma a dur la invitació a l'acte. Hi ha ocasions en què el control de l'entrada és més rigorós i convé recordar que és imprescindible presentar [...]
29. Documentació jurídica. La querella. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
______________________________________________________. [...] SOL·LICITO: Que es practiquin les diligències detallades anter iorment. 2. [...] (lloc i data) (rúbrica) (rúbrica) Advocada Procurador [...]
30. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
_______________________________ . SOL·LICITO: 1. Que admeti aquest escrit i els documents que hi annexo. 2. Que admeti les proves proposades i que adopti les decisions necessàries per practicar-les. (localitat i data) (rúbrica) (rúbrica) Advocat Procuradora [...]
Pàgines  3 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>