Resultats de la cerca bàsica: 49

Criteris lingüístics
21. Equivalències castellà - català. nombrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nombrar v tr - nomenar v tr Donar a algú un càrrec. CA: Han nomenat directora la Sra. M. El president vol nomenar un adjunt. [...]
22. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat pot tenir com a encapçalament Relació de fets o, simplement, Fe ts . En paràgrafs separats i numerats, s'han de consignar les pretensions de les parts i els fets en què les fonamenten, que han d'haver estat al·legats oportunament i han d'estar enllaçats amb les qüestions que cal [...]
23. Equivalències castellà - català. alta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alta f - alta f Situació laboral d'una persona que, havent estat de baixa, deixa d'estar- ho i es reincorpora al seu lloc de treball. CA: Donar l'alta a algú. [...]
24. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recurs. Així ho mano i ho signo. En dono fe. La jutgessa El secretari judicial (rúbrica) (rúbrica) DILIGÈNCIA. Seguidament, es compleix el que ha ordenat la jutgessa. En dono fe. (rúbrica) [...]
25. Equivalències castellà - català. paga y señal f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
paga y señal f-paga i senyal f / senyal f Fet de donar una quantitat de diners en signar un contracte, en formalitzar una compravenda, etc., com a mesura de garantia; quantitat de diners donada en aquest acte. [...]
26. Equivalències castellà - català. allanarse a la demanda v pron  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
allanarse a la demanda v pron - aplanar-se a la demanda v pron / assentir a la demanda v intr La persona demandant, acceptar els fets o parts dels fets de la demanda; donar la conformitat a les pretensions de la demanda. [...]
27. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
les signatures es redacti en primera persona referida al secretari o la secretària ( Lo manda y firma S. S. , a doy fe ), però no és coherent lingüísti cament que el nucli del document tingui com a emissor el responsable de la interlocutòria (el jutge, la jutgessa o el tribunal) i que l'últim paràgraf [...]
28. Documentació jurídica. La provisió. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
del ponent. En castellà, és habitual que la fórmula final que precedeix les signatures es redacti en primera persona referida al secretari o la secretària ( Lo manda y firma S. S. , doy fe ), a però no és coherent lingüísti cament que el nucli del document tingui com a emissor el responsable de la [...]
29. Equivalències castellà - català. ratificar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ratificar v tr - ratificar v tr El poble mitjançant referèndum, un òrgan legislatiu o executiu, un òrgan superior d'una entitat, etc., donar validesa a un tractat, un acord, etc., prèviament acordat per un organisme, una comissió, etc.. CA: Ratificar un acord. El parlament ha ratificat l'adhesió [...]
30. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
) (rúbrica) DILIGÈNCIA. Tot seguit es compleix el que s'ha ordenat. La causa es registra amb el núm. _____ en el llibre de registre de procediments abreujats (LO 7/88). En dono fe. (rúbrica) [...]
Pàgines  3 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>