Resultats de la cerca bàsica: 948

Criteris lingüístics
21. Equivalències castellà - català. sesgado -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sesgado -a adj-esbiaixat -ada adj Dit de la interpretació que fa una persona d'un document legal condicionada per motius ideològics o d'altra mena. [...]
22. Equivalències castellà - català. mediador -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mediador -a m i f - mediador / mitjancer -a m i f Persona que intervé en un afer per tal de conciliar dues o més parts. [...]
23. Equivalències castellà - català. asegurado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asegurado -a m i f - assegurat -ada m i f Persona el risc de la qual és cobert per una assegurança. [...]
24. Equivalències castellà - català. convenir a su derecho v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
convenir a su derecho v intr - convenir al seu dret v intr Ser convenient per defensar els drets d'algú. [...]
25. Equivalències castellà - català. transitario -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
transitario -a m i f - transitari -ària m i f Persona que gestiona el trànsit de béns i mercaderies per una duana. [...]
26. Equivalències castellà - català. representado -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
representado -a m i f - representat -ada m i f Persona que està representada per una altra en un acte jurídic o administratiu. [...]
27. Equivalències castellà - català. subsidiario -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subsidiario -a adj-subsidiari -ària adj Dit de la responsabilitat, la pretensió o l'acció que hom disposa per substituir-ne una altra de principal en el cas que aquesta falli. CA: Responsabilitat civil subsidiària. [...]
28. Equivalències castellà - català. asegurador -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asegurador -a m i f - assegurador -a m i f Entitat que, en una assegurança, assumeix el cobriment de riscs de tercers. NOTA: Per referir-se a l'empresa se sol usar el nomfemení asseguradora (castellà aseguradora). [...]
29. Equivalències castellà - català. renunciar a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
renunciar a v intr - renunciar (a) v tr/intr Una persona o una entitat, decidir de no agafar o no executar allò que li pertany, allò a què té dret, per voluntat pròpia i amb caràcter de decisió permanent. CA: Renuncià l'herència (o a l'herència). Renunciar un càrrec (o a un càrrec). [...]
30. Equivalències castellà - català. dispositivo -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dispositivo -a adj-dispositiu -iva adj Dit de la part d'una sentència, d'un decret, etc., que especifica què cal fer per al seu compliment. CA: La part dispositiva de la sentència especifica les quantitats que han de rebre els afectats. [...]
Pàgines  3 / 95 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>