Resultats de la cerca bàsica: 71

Criteris lingüístics
21. Abreviatures. Escriptura. Punt abreviatiu i signes de puntuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
suspensius, només s'escriuen tres punts. Us enviem un xec per valor de 25.000 ptes. Aquest xec, el podreu cobrar a partir del dia 30 de juliol. Us recomanem que signeu personalment les notificacions. Eviteu, per tant, les fórmules p. a., p. o., p. abs... En el cas d'altres signes de puntuació, es mantenen el [...]
22. Símbols  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Majoritàriament, els símbols responen a una convenció, molt sovint internacional i establerta per organismes competents en la matèria. Per tant, no els creen lliurement els usuaris d'una llengua. És precisament aquesta convencionalitat el que permet la comprensió interlingüística en diferents camps. És el cas de [...]
23. Documentació jurídica. La querella. Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dades del procura- dor o de la procuradora és reiterativa i, per tant, recomanem de substituir-la per una de les construccions següents: en nom de en representació de procurador/procuradora de La fórmula «l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb [...]
24. Documentació jurídica. Presentació. Enllaços sintàctics  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
semblant és el de les fórmules finals de la demanda, Ho demano en justícia o Això que demano és de justícia, expressions que s'han de considerar optatives però que són innecessàries i, per tant, recomanem de suprimir-les. [...]
25. Presentació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
catalana ?tant de temps exclosa dels usos administratius, jurídics, científics o tècnics i tant de temps desproveïda d'instruments tan fonamentals per a la seva evolució com l'escola, la premsa, la ràdio i la televisió? a les exigències comunicatives de la realitat actual. Aquestes tasques, en apa- rença [...]
26. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la procuradora i les de la part demandant és reiterativa i, per tant, recoma- nem de substituir-la per una de les construccions següents: en nom de en representació de procurador/procuradora de La fórmula l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la [...]
27. Noms referits a llocs. L'article i els topònims  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa als articles que formen part d'aquests noms de lloc, cal tractar-los de manera diferent segons si es tracta d'una forma amb tradició i, per tant, traduïda, o d'una forma que es manté en la llengua original. 33 En el cas que el topònim tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada [...]
28. Símbols. Escriptura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
o 15 graus 30? 30 minuts 15? 15 segons El signe % es pot escriure separat per un espai fi de la xifra que acompanya o, si això no és possible tipogràficament, enganxat a la xifra. 5% 5 per cent Precedit d'una xifra, tant es pot utilitzar el símbol com la paraula o el sintagma sencers. va establir un [...]
29. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació sil·làbica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles que es poden llegir com un mot i els acrònims es llegeixen segons les regles generals de pronunciació, tenint en compte que les sigles no porten accent gràfic i els acrònims, habitualment, tampoc. Per tant, generalment, quan acaben en vocal, vocal seguida de s, -en i -in són plans, i la [...]
30. Abreviatures. Escriptura. Punt abreviatiu i barra  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
confondre la barra com a signe d'abreviació amb la barra com a signe de divisió: no s'ha de suprimir el punt abreviatiu si precedeix una barra de divisió. ptes./kg El punt abreviatiu sempre va seguit d'un espai, tant si es tracta d'abreviatures simples com de compostes. pàg. 24 dir. gral. de Carreteres [...]
Pàgines  3 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>