Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
21. Documentació administrativa. El recurs. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El recurs s'adreça a l'òrgan, al centre o a la unitat administrativa competent. [...]
22. Documentació administrativa. El recurs. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades personals Formulació del recurs Al·legacions Sol·licitud Datació Signatura Destinació [...]
23. Documentació administrativa. El recurs. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Albert Cases Pérez, amb el DNI 23 321 234, domiciliat a Arnes, carrer de Santa Anna, 19, CP 43597, telèfon 977 435 325, FORMULO RECURS D'ALÇADA D'acord amb els articles 107, 110, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú [...]
24. Documentació administrativa. El recurs. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Atès que el nom i els cognoms de qui presenta el recurs ja figuren a l'encapçalament del document, només cal signar i prou. La Llei 30/1992 només indica que cal fer habitual de fer-la-hi constar és per mitjà de la signatura. [...]
25. Documentació administrativa. El recurs. Sol·licitud  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat cal indicar la petició concreta, és a dir, si es demana la revocació de la resolució objecte de recurs o si es demana que es modifiqui en un sentit deter- minat. Cal que la redacció sigui clara i senzilla. Aquest apartat també pot incloure remissions a les al·legacions a fi d'evit [...]
26. Documentació administrativa. El saluda. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per al comiat s'usa una de les fórmules següents, que de fet presenten poca varia- ció: es complau a expressar-li el testimoni de la seva consideració . es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració. [...]
27. Documentació administrativa. El saluda. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El saluda és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població (ja impresa), nom del mes escrit en lle- tres i any escrit en xifres. [...]
28. Documentació administrativa. El saluda. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El saluda és un document de caràcter protocol·lari, usat per a comunicacions breus que no han de tenir registre, com són ara les notes d'agraïment, les felicitacions, etc. [...]
29. Documentació administrativa. El saluda. Salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La fórmula de salutació es redueix a la paraula Saluda impresa de manera que des- taqui en una línia independent. [...]
30. Documentació administrativa. El saluda. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
De fet aquest document no duu signatura tal com la duen la majoria dels documents administratius. En aquest cas es redueix a la rúbrica, que se situa sota el nom ja imprès de la persona que emet el saluda. [...]
Pàgines  3 / 47 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>