Resultats de la cerca frase exacta: 24

Criteris lingüístics
21. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
categoria normativa. Exemple: el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 33 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Altres tramitacions La denominació d'una tramitació que no correspon a un document o norma [...]
22. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint no es designen institucions o entitats mitjançant llur denominació completa, sinó per un dels noms que la componen, perquè se sobreentén pel context o per no repetir la denominació completa, que ja s'ha esmentat anteriorment. Aquesta part de 21 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ [...]
23. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
criteri general, més aviat «minusculista», no va impedir que es presentessin molts casos dubtosos i que més endavant s'acabessin acceptant algunes majúscules consagrades per la tradició o per les necessitats de certes institucions. 7 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS En [...]
24. Noms referits a coses. Noms d'institucions, entitats, empreses i organismes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
com si no. De fet, no correspon a la persona que tradueix de fixar aquestes formes en la llengua d'arribada. En català: En castellà: CIRIT (Comissió Interdepartamental CIRIT (Comisión Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica) de Investigación e Innovación Tecnológica) INEM (Institut [...]
Pàgines  3 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3