Resultats de la cerca frase exacta: 49

Fitxes de l'Optimot
21. Com es diu 'por lo tanto' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar que una cosa segueix com a resultat d'una altra esmentada abans, es poden fer servir diversos adverbis i locucions. Per exemple, per tant, així, doncs, en conseqüència, així doncs, etc. També va venir el teu germà? Així, hi éreu tots. Ja ha arribat el tren. Per tant, puc marxar cap a [...]
22. 'en' o 'amb' + mitjà de transport o locomoció / 'en cotxe' o 'amb cotxe'?
Font Fitxes de l'Optimot
amb cotxe en cotxe Quan es vol indicar el vehicle que algú utilitza per desplaçar-se, tant es pot fer servir la preposició amb com la preposició en. Per exemple: Plovia però va venir amb bicicleta. Aniran de vacances en tren. Avui aniré a treballar amb moto. Arribarem en avió. Ara bé, convé [...]
23. Usos del condicional / Condicional de cortesia
Font Fitxes de l'Optimot
. (passat) Cal evitar l'ús del plusquamperfet de subjuntiu amb aquest valor de 'cortesia' en fets que ja han passat. Per exemple: Hauries hagut de venir més aviat: ara ja ha marxat (i no Haguessis hagut de venir més aviat...) M'hauria agradat ser-hi present (i no M'hagués agradat ser-hi present).  [...]
24. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
diversos mots o expressions: un article definit (el, la, els les); un determinant demostratiu de llunyania (aquell, aquella, aquells, aquelles); aquest article definit o determinant precedit de tots; o bé els mots tothom, qualsevol o tot. Per exemple: Tots els qui no van venir ahir que vagin a buscar les [...]
25. Oracions de relatiu adjectives / 'el noi el qual ha vingut' o 'el noi que ha vingut'? / Pronom relatiu en funció de subjecte: 'que' o 'el qual'?
Font Fitxes de l'Optimot
oracions explicatives (o no restrictives). Per exemple: Hi podria venir el teu germà, que sempre té ganes de fer excursions. També és possible fer servir el pronom relatiu el qual (la qual,els quals, les quals) en les oracions explicatives, especialment si l'oració de relatiu no està intercalada a [...]
26. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
simplificadora, d'utilitzar aquests signes només al final de l'oració. Per exemple, en el cas de les oracions interrogatives directes: Que vindràs demà? Com és que no vas venir? O bé, en el cas de les oracions exclamatives i de les interjeccions: Quin dia! Que gran que s'ha fet, aquest noi! Visca! Tanmateix es [...]
27. Article davant dels dies de la setmana / 'el dimecres' o 'els dimecres'? ('cada dimecres')
Font Fitxes de l'Optimot
novembre (equivalent a 'dijous vinent, aquest dijous') Vaig venir dimecres o Vaig venir dimecres, 19 de novembre (equivalent a 'dimecres passat') En canvi, si fan referència a més distància temporal, els dies de la setmana porten l'article definit. A més, poden portar la data, que té una funció d' [...]
28. 'Crida-li' o 'Crida-la'? / cridar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents segons el context. El verb cridar pot funcionar com a verb transitiu, amb complement directe, o com a verb intransitiu. Quan funciona com a verb transitiu, significa 'invitar algú, especialment pronunciant el seu nom, a venir, a [...]
29. 'Venen reivindicant un nou conveni' o 'Estan reivindicant un nou conveni'? / Perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
intern de la situació designada. Per exemple: Els preus van apujant-se.  El cel es va ennuvolant. 3. En canvi, la perífrasi venir + gerundi no és acceptable i, per tant, cal recórrer a altres construccions. Per exemple: Encara estan reivindicant / reivindiquen un nou conveni laboral (i no [...]
30. Preposició 'de' seguida d'infinitiu en funció de complement directe
Font Fitxes de l'Optimot
. Tampoc la poden dur els verbs fer i deixar. Per exemple: L'he vist estudiar, Et sento plorar, M'han fet riure, No els deixen venir.  [...]
Pàgines  3 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>