Resultats de la cerca frase exacta: 63

Fitxes de l'Optimot
21. gerundi + 'i tot' / Nova gramàtica / 'tot i volent' o 'tot i voler'? / 'tot i' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
utilitzar la locució i tot posposada a un gerundi, a un adjectiu o participi, o bé a un sintagma preposicional. Per exemple: Volent i tot, no van poder arribar d'hora a la festa. Cansada i tot, no va voler faltar a la festa. Sense música i tot, la festa va continuar fins a la matinada.  [...]
22. Usos del condicional / Condicional de distanciament o amb valor evidencial
Font Fitxes de l'Optimot
víctimes. Si tot continua com ara, les últimes dades de l'enquesta indicarien una clara victòria del partit dels verds. Sovint, però, se'n fa un ús abusiu. Cal recordar que hi ha altres maneres d'indicar hipòtesi, com ara utilitzar el verb modal poder o el verb semblar, entre d'altres. Per exemple: La [...]
23. Concordança del participi amb el pronom de complement directe / 'les agulles, les hem perdudes' o 'les agulles, les hem perdut'?
Font Fitxes de l'Optimot
compost forma part d'una perífrasi. En aquests casos, també se sol fer la concordança quan el participi correspon a un d'aquests verbs: voler, deure, poder, saber, fer, deixar, gosar, haver de. Per exemple: La feina, no l'han poguda acabar.  [...]
24. registrar un usuari o enregistrar un usuari? / registrar un disc o enregistrar un disc? / registrar o enregistrar?
Font Fitxes de l'Optimot
, el verb enregistrar significa 'fixar o emmagatzemar (dades, sons, imatges, etc.), en un suport material adequat per poder reproduir-los quan calgui'. Per exemple: Van enregistrar el concert i l'altre dia el van retransmetre per la televisió. Les imatges del documental es van enregistrar al nostre [...]
25. Segona persona de plural de l'imperatiu / 'respongueu' o 'responeu'?
Font Fitxes de l'Optimot
D'altra banda, cal no confondre aquests verbs amb altres, com ara poder o voler, que sí que tenen el so de g en totes les formes de l'imperatiu. Per exemple: No vulgueu anar tan de pressa.  [...]
26. És correcte aclarar en català? / clarificar o aclarir? / esbandir, esclarir o aclarir?
Font Fitxes de l'Optimot
clarificar les tasques que han quedat pendents. En el sentit de 'veure amb claredat una situació per poder obrar amb eficàcia', es poden fer servir les expressions entendre-s'hi i sortir-se'n. Per exemple: ?Com va el projecte? ?Malament: no me'n surto. El telèfon mòbil nou té tants botons que no m'hi [...]
27. Usos del verb 'treure'
Font Fitxes de l'Optimot
el sentit general d''obtenir quelcom d'algú o d'alguna cosa'. Per exemple: No li vaig poder treure ni una paraula d'aquella conversa. També té un ús pronominal amb el sentit d''obtenir un certificat'. Per exemple: Abans de marxar de vacances, vol treure's el títol. En canvi, el verb treure [...]
28. Verbs transitius i intransitius / 'En què li puc atendre?' o 'En què el puc atendre?'
Font Fitxes de l'Optimot
.  trucar  1 1 v. intr. Donar trucs a una porta, a una finestra, etc., per demanar que obrin.  En el primer verb l'abreviatura v. tr. indica que és un 'verb transitiu' i en el segon, v. intr., indica que és un 'verb intransitiu'. Cal saber si un verb és transitiu o intransitiu per poder triar el pronom [...]
29. Regles d'accentuació gràfica: mots aguts, plans i esdrúixols
Font Fitxes de l'Optimot
Per poder aplicar correctament les regles d'accentuació, cal saber detectar la síl·laba tònica, és a dir, la síl·laba que rep el cop fort de veu i que coincideix sempre amb la que ha de dur accent, si cal. Un cop s'ha identificat la síl·laba tònica, cal veure si les paraules són agudes, planes o [...]
30. Verbs que es conjuguen com 'beure': 'bec', 'begui', etc. / Verbs amb formes velaritzades
Font Fitxes de l'Optimot
velaritzades (escrigué) amb les no velaritzades (escriví), i que el participi no és velaritzat (escrit). La majoria de verbs que tenen la marca -s en la segona persona de l'imperatiu presenten una forma velar en la segona i cinquena persona d'aquest temps. Per exemple, dir (digues, digueu), poder (pugues [...]
Pàgines  3 / 7 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>