Resultats de la cerca frase exacta: 61

Fitxes de l'Optimot
21. La ce trencada ('') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o ''?
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra (ce trencada) s una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o pea). Altres grafies que representen aquest so sn s, ss i c. Es pot trobar : a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: pea, llenol, traut, etc. a final de mot: bra, velo [...]
22. Separaci de mots a final de ratlla / Separaci de dgrafs: 'ny', 'ss', 'ix', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
separen sn: ll, ny, gu i qu. Per exemple: pa-lla ca-nya an-gui-la en-ques-ta En canvi, hi ha altres parelles de consonants que s que se separen. Sn les segents: ll, rr, ss, ix, sc, tg, tj i tx. Aquestes parelles es trenquen a final de ratlla: una lletra queda amb la sllaba anterior i l'altra amb [...]
23. Apostrofaci davant de essa lquida en manlleus / 'el striptease' o 'l'striptease'?
Font Fitxes de l'Optimot
nom de la primera lletra de les quals comena per vocal: l'ftalat de potassi, l'zwitteri (llegit l'esvitteri). En aquests casos, tampoc no es fa servir l'apstrof ni amb l'article femen la ni amb la preposici de: la ftiriasi, de Schlacht.  [...]
24. Separaci de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
(i no ce-lobert). No conv deixar una lletra sola ni a comenament ni a final de ratlla. Aix, en comptes de separar pacinci-a o a-venir, cal fer pacin-cia i ave-nir. En canvi, s que es deixa una vocal sola a comenament de ratlla si va precedida d'un element apostrofat. Per exemple: l [...]
25. Sigles i acrnims: definici
Font Fitxes de l'Optimot
casos, la sigla es llegeix com un mot i s'anomena acrnim. Per exemple: IBI(impost sobre bns immobles)es llegeix ibi. Hi ha acrnims que es llegeixen inserint una vocal entre consonantso que prenen ms d'una lletra per mot. Per exemple: MNAC(Museu Nacional d'Art de Catalunya) es llegeix [...]
26. 'de' + infinitiu: subjecte o atribut / 'de' + infinitiu: complement directe / Preposici 'de' seguida d'infinitiu / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
que fa de complement directe.Per exemple: No puc comprar res. L'he sentit cridar. No la deixen opinar. Cal tenir en compte que el verbsabernoms accepta la preposicideen algun cas restringit. Per exemple:Encara no sap de llegir(saber de lletra). En la resta de casos, no l'admet.  [...]
27. Guionet en compostos cultes i compostos catalans / Novetats ortogrfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
compostos el primer component dels quals s un punt cardinal: nord-americ, nord-est, sud-core; Sud-frica, nord-estejar, nord-oestejar, etc. En termes d'especialitat en qu l'element de l'esquerra s un smbol (lletra, xifra, etc.) i en aquells en qu el segon element s un nmero: 2,4,6-trinitrofenol [...]
28. s correcte rellenar en catal?
Font Fitxes de l'Optimot
fer servir els verbs omplir i emplenar. Conv notar que en l'mbit del dret i l'administraci el verb emplenar s la forma preferent. Per exemple: Empleneu la sollicitud amb lletra majscula.  [...]
29. Ortografia de 'p' i 'b' a final de mot i a final de sllaba
Font Fitxes de l'Optimot
, mots provinents d'altres llenges i mots onomatopeics, com ara: aljub, baobab, bub-bub, club, cub (diferent de cup), efeb, esnob, tub; Jacob, Carib. 2. Darrere de vocal tona o consonant en general s'escriu p o b segons la lletra que contenen la forma en femen o els seus derivats. Per exemple [...]
30. Ortografia de 't' i 'd' a final de mot i a final de sllaba
Font Fitxes de l'Optimot
aquestes indicacions: En general s'escriu t o d segons la lletra que contenen la forma en femen o els derivats. Per exemple: esvelt (esveltesa), lquid (liquidesa), llard (llards), rpid (rpida), sord (sordesa), sort (sorts), tard (tardar), verd (verda). Cal notar que a vegades no es pot [...]
Pgines  3 / 7 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  7  Segent >>