Resultats de la cerca frase exacta: 312

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
21. abreviatures (punt o barra inclinada)
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures duen, al final, un punt o una barra inclinada. Si s'utilitza la barra inclinada no es fa servir el punt. Exemples: fra. (factura) m/fra (la meva factura) Cal no confondre la barra com a signe d'abreviació amb la barra com a signe de divisió: no s'ha de suprimir el punt [...]
22. alcalde o alcaldessa (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Als alcaldes i a les alcaldesses dels ajuntaments de Catalunya els correspon el tractament d'Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora. A l'Ajuntament de Barcelona, però, el tractament és d'Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora. Les formes abreujades d'aquests tractaments són [...]
23. cònsol o consolessa (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Honorable Senyor, Honorable Senyora Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de cònsol o consolessa és Honorable Senyor, Honorable Senyora. Les abreviatures són les següents:  Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra.  [...]
24. Exemple de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 93 769 00 34. EXPOSO: Que soc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política Lingüístic [...]
25. majúscules o minúscules en enumeracions
Font Fitxes de l'Optimot
Una enumeració és un recurs que consisteix a agrupar successivament mots o grups de mots que exposen diversos aspectes d'un mateix tema, units mitjançant alguna forma de coordinació. Les enumeracions es poden presentar de diverses maneres, segons la llargada i la naturalesa dels elements que s' [...]
26. salvat error o omissió (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
s. e. o o. L'abreviatura de salvat error o omissió és s. e. o o.  [...]
27. xifres o lletres? (criteris generals)
Font Fitxes de l'Optimot
Per saber si cal escriure una quantitat amb xifres o lletres, s'han de tenir en compte els aspectes següents: 1. El tipus de text o d'obra en què apareix:  ? En els treballs científics (matemàtiques, ciències físiques, etc.), econòmics o estadístics, es fan servir les xifres per a la [...]
28. barri xinès o barri xino? / Barri Xino o barri Xino? (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
majúscules o minúscules, el nom barri s'escriu amb minúscula perquè s'utilitza com a genèric. Respecte a l'adjectiu, cal escriure'l amb majúscula inicial, barri Xino (com es fa en altres casos com ara barri Gòtic), perquè es tracta del nom propi que va rebre aquest barri durant un període històric. En [...]
29. cap d'any o Cap d'Any?
Font Fitxes de l'Optimot
Cap d'Any (festivitat) S'escriuen amb majúscula inicial els noms i els adjectius de les festivitats cíviques, religioses o polítiques. Així, cal escriure amb majúscula Cap d'Any, que és la festivitat del primer dia de l'any: la festa de Cap d'Any, el dinar de Cap d'Any, etc.  Tot i que el dia de [...]
30. Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? / 24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016?
Font Fitxes de l'Optimot
habituals els guionets o la barra inclinada. Per exemple:  24.11.2016 24-11-2016 24/11/2016  És habitual escriure l'any sencer per donar la informació completa, però també es poden ometre les dues primeres xifres: 24.11.16.  D'altra banda, pel que fa al mes i el dia, quan la xifra és inferior a [...]
Pàgines  3 / 32 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>