Resultats de la cerca criteris: 348

21. Documentació jurídica. La querella. Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat figuren el nom i els cognoms del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada i una fórmula per fer constar que el procurador o la procuradora tenen poders bastants per representar la part querellant. L'expressió en nom i representació de que apareix sovint amb les [...]
22. Equivalències castellà - català. de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc-del doble [o triple, o quàdruple, o quíntuple, o sèxtuple, etc.] loc Dit de la multa o sanció el valor de la qual és dues [o tres, o quatre, o cinc, o sis, etc.] vegades el cost del dany causat o del valor d'un robatori [...]
23. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat figuren les dades següents: ? nom i cognoms del procurador o la procuradora ? nom i dades de la part demandant ? nom i cognoms de l'advocat o l'advocada per representar la part demandant L'expressió en nom i representació de que apareix sovint entre les dades del procu- rador o de [...]
24. Documentació jurídica. administratiu. Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquí figura la identificació de la persona o les persones que interposen el recurs i de l'advocat o l'advocada. Si les persones recurrents actuen representades per un procurador o una procuradora, hi figuren també el nom i els cognoms del procurador o la procuradora i una fórmula per fer constar [...]
25. Equivalències castellà - català. bien comunal m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien comunal m - bé comunal / bé del comú m Bé aprofitat i fruït exclusivament per la comunitat de veïns del municipi al qual pertany. NOTA: Si és un terreny s'anomena empriu (castellà ejido). [...]
26. Equivalències castellà - català. jurado m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jurado m i f-jurat / membre de(l) jurat m i f Cadascun dels individus que componen un jurat. [...]
27. Equivalències castellà - català. patria potestad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
patria potestad f - pàtria potestat / potestat del pare i de la mare f Conjunt de drets i deures que, d'acord amb la llei, tenen els pares sobre els fillsmenors d'edat no emancipats i sobre els fills majors d'edat si són incapacitats. NOTA: El concepte jurídic universal és pàtria potestat (del [...]
28. Documentació jurídica. La provisió. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Títol Nom del jutge, la jutgessa o els magistrats i del ponent Datació Cos del document Fórmula final Signatura del secretari Signatura del jutge, la jutgessa, o la secretàr ia el ponent o la ponent Diligència [...]
29. Documentació jurídica. La interlocutòria. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Identificació del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Identificació de les parts litigants o de les persones interessades Títol Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres del tribunal Datació Fets Fonaments de dret Part dispositiva Fórmula final Signatura del jutge o la jutgessa [...]
30. Documentació administrativa. La sentència. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de la reunió Assistència Ordre del dia Desenvolupament de la sessió Acords Fórmula final Signatura del secretari Vistiplau del president o la secretària o la presidenta [...]
Pàgines  3 / 35 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>