Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 371

21. comarques de Catalunya (denominacions i codis)
Font Fitxes de l'Optimot
alfabètics? per a les comarques de Catalunya. És convenient que aquests codis siguin substituïts pel nom sencer de la comarca a l'hora de consultar per pantalla una base de dades o d'imprimir la informació que contenen els fitxers. La informàtica pot resoldre automàticament aquest aspecte. [...]
22. Departaments de la Generalitat de Catalunya
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions dels departaments de la Generalitat de Catalunya, amb els codis corresponents usats en textos legislatius, són les següents: Departament de la Presidència (PRE) Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (VEH) Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals [...]
23. Com es diu 'como muy tarde' en català? / 'com a més tard' o 'a tot estirar'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el significat de 'com a màxim' en sentit temporal es poden fer servir les construccions a tot estirar, a tot tardar, no més tard, entre d'altres, i no com a més tard o com més tard. Per exemple: Tornaré aviat, a tot estirar a les tres. Et vull aquí a les nou, no més tard.  [...]
24. Els pronoms de tercera persona referits a entitats no humanes
Font Fitxes de l'Optimot
un adjectiu com esmentat o dit o bé seguit d'una relativa. Per exemple: Ens va llegir el poema de Mireia Calafell en veu alta i hi va pensar tot el dia.  S'ha presentat l'informe dels treballadors. En l'informe esmentat es donava compte del percentatge de treballadors que es dediquen al sector [...]
25. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (sigla)
Font Fitxes de l'Optimot
La sigla de Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és DOGC. DOGC  [...]
26. diputat o diputada del Parlament de Catalunya (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora Il·ltre. Sr., Il·ltre. Sra. I. Sr., I. Sra. El tractament protocol·lari que correspon a un diputat o diputada del Parlament de Catalunya és Il·lustre Senyor o Il·lustre Senyora. Exemple: L'Il·lustre Senyor Joan Cases. Les abreviatures són les següents [...]
27. exconseller o exconsellera de la Generalitat de Catalunya
Font Fitxes de l'Optimot
El tractament protocol·lari que correspon a un exconseller o una exconsellera de la Generalitat de Catalunya és Honorable Senyor, Honorable Senyora. Les abreviacions corresponents són: Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. Honorable Senyor, Honorable Senyora Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr [...]
28. Generalitat de Catalunya o Generalidad de Cataluña (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
La forma Generalidad de Cataluña és la forma emprada habitualment en la versió castellana de textos oficials, com els textos i les lleis del Parlament de Catalunya, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els textos del Tribunal Constitucional. També es documenta en obres [...]
29. Com es diu tecnología punta en català? / És correcte punter, puntera ('capdavanter') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius punta o punter, puntera en sentit figurat, tot i que tenen un ús generalitzat per dir 'de màxima modernitat, evolució', no són mots normatius i no haurien de substituir les formes cadpavanter, capdavantera; avançat, avançada; destacat, destacada; d'avantguarda, de primera fila, etc [...]
30. conseller o consellera de la Generalitat de Catalunya (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de conseller o consellera de la Generalitat de Catalunya és Honorable Senyor, Honorable Senyora. Les abreviatures són les següents: Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. Honorable Senyor, Honorable [...]
Pàgines  3 / 38 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>