Resultats de la cerca criteris: 115

21. Equivalències castellà - català. justiciable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
justiciable adj - justiciable adj Dit del fet que pot sotmetre's a l'acció dels tribunals. [...]
22. Equivalències castellà - català. trazabilidad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
trazabilidad f - traçabilitat f Capacitat de reproduir l'historial d'un producte (matèries primeres amb què s'ha elaborat, lloc on s'ha fet, etc.) a fi de localitzar ràpidament l'origen dels problemes que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució i evitar-los en el futur. [...]
23. Equivalències castellà - català. clandestino -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
clandestino -a adj-clandestí -ina adj Dit d'allò que és fet d'amagat perquè és il·legal o il·lícit. [...]
24. Equivalències castellà - català. destajo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
destajo m - destall m / escarada f / preufet m Contracte d'una feina a preu fet. [...]
25. Documentació administrativa. El certificat. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les cir- cumstàncies que consten en arxius, registres [...]
26. Equivalències castellà - català. contemplar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contemplar v tr - preveure / recollir / reconèixer v tr Una norma jurídica o una part d'una norma jurídica, tenir en compte o tipificar un fet, un supòsit, etc. ES: Al elaborar la ley se contempló dicha posibilidad. CA: En elaborar la llei es va preveure aquesta possibilitat. [...]
27. Equivalències castellà - català. denuncia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
denuncia f - denúncia f Acció de denunciar un infractor o un fet il·legal; document on es consigna aquesta acció. [...]
28. Equivalències castellà - català. nato -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nato -a adj-nat nada adj Dit dels títols o càrrecs que es tenen pel sol fet de tenir-ne un altre. [...]
29. Equivalències castellà - català. cómplice m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cómplice m i f - còmplice m i f Persona que, sense prendre part directa en un fet delictuós, hi coopera. [...]
30. Equivalències castellà - català. jurado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jurado m - jurat m Conjunt de ciutadans seleccionats expressament que tenen per missió determinar el fet en els processos penals. [...]
Pàgines  3 / 12 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>