Resultats de la cerca criteris: 313

21. Equivalències castellà - català. coheredero -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
coheredero -a m i f - cohereu -eva m i f Hereu o hereva conjuntament amb un altre o amb uns altres. [...]
22. ambulatori  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: ambulatori Abreviatura: amb. Sigla: Símbol: [...]
23. Sigles i acrònims. Escriptura. Partició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles i els acrònims, si s'escriuen en majúscules, no es poden partir a final de ratlla. Quan s'escriuen en minúscules (amb la inicial majúscula, si són noms propis), es poden partir a final de ratlla d'acord amb els criteris generals de la partició sil·làbica. [...]
24. Equivalències castellà - català. alevosamente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alevosamente adv - traïdorament adv Amb traïdoria [...]
25. Equivalències castellà - català. premeditadamente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
premeditadamente adv - premeditadament adv Amb premeditació. [...]
26. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El document es pot identificar amb un títol, que ha de ser descriptiu de l'objectiu del conveni o el contracte. Cal destacar-lo gràficament de la resta del text. Els contractes públics també se solen identificar amb una numeració; els contractes administratius s'identifiquen amb un número d' [...]
27. Documentació jurídica. La querella. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics, s'exposen de manera de la querella en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. [...]
28. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan van en singular, els nombres ordinals es representen, en forma d'abreviatura, amb la xifra seguida de l'última lletra del mot desplegat. És optatiu posar punt després de la lletra. 1r 1r. primer 1a 1a. primera 2n 2n. segon 2a 2a. segona 3r 3r. tercer 3a 3a. tercera 4t 4t. quart 4a 4a. quarta 5 [...]
29. Equivalències castellà - català. cotizar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cotizar v intr-cotitzar v intr Contribuir empresaris i treballadors al sosteniment econòmic de la seguretat social, amb caràcter obligatori i d'acord amb uns percentatges sobre determinats components de les rendes del treball. [...]
30. Equivalències castellà - català. deliberación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deliberación f - deliberació f Acció de deliberar. NOTA: L'expressió amb deliberació també s'usa amb el valor de 'premeditadament'. CA: El president ha posat el projecte de llei a deliberació. [...]
Pàgines  3 / 32 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>