Resultats de la cerca criteris: 195

21. Equivalències castellà - català. acción confesoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acción confesoria f - acció confessòria f Acció que correspon al propietari de la finca dominant o al titular de la servitud per protegir el seu dret enfront d'algú que el discuteix. [...]
22. Equivalències castellà - català. fraudulento -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fraudulento -a adj - fraudulent -a adj Relatiu o pertanyent al frau. [...]
23. Equivalències castellà - català. testamentario -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testamentario -a adj - testamentari -ària adj Relatiu o pertanyent al testament. [...]
24. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Salutació i comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els apartats dedicats a la salutació i al comiat són optatius. Les fórmules que s'utilit- zen habitualment en aquest document són senyor o senyora per a la salutació i ben atentament o atentament per al comiat. [...]
25. Equivalències castellà - català. subvención f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subvención f - ajuda f / ajut m / subvenció f Diners pagats per una administració pública a persones o entitats per al desenvolupament d'activitats, per al pagament de deutes en cas d'extrema necessitat, etc. [...]
26. Equivalències castellà - català. protocolizar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
protocolizar v tr-protocol·litzar v tr Incorporar una escriptura o un document al protocol. [...]
27. Equivalències castellà - català. proceder a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder a v intr-procedir a v intr En un procés judicial o administratiu, dur a terme l'acció que pertoca. ES: Proceder a la archivación del caso, al desahucio, al embargo. El letrado puede proceder. Proceda con arreglo a las leyes. CA: Procedir a l'arxivament del cas, al desnonament, a l' [...]
28. Equivalències castellà - català. imputable adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
imputable adj - imputable adj Que es pot imputar. CA: Actuació negligent imputable al vigilant. [...]
29. Documentació administrativa. El recurs. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El recurs s'adreça a l'òrgan, al centre o a la unitat administrativa competent. [...]
30. Documentació jurídica. La denúncia. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'ha d'indicar el nom de l'òrgan jurisdiccional al qual s'adreça la denúncia. [...]
Pàgines  3 / 20 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>