Resultats de la cerca criteris: 82

21. Equivalències castellà - català. servidumbre m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
servidumbre m-empriu m / servitud f Dret d'ús que té algú sobre un terreny propietat d'altri, que limita el domini d'aquest. NOTA: La forma servitud se sol aplicar al dret de pas de persones o de ramats. [...]
22. Equivalències castellà - català. acción negatoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acción negatoria f - acció negatòria f Acció per mitjà de la qual el propietari d'una finca pot fer cessar les pertorbacions il·legítimes del seu dret que no siguin objecte de l'acció reivindicatòria i exigir que no se'n tornin a produir en el futur. [...]
23. Equivalències castellà - català. no haber lugar loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
no haber lugar loc v - no pertocar v intr / denegar [generalment en participi] v tr No poder-se fer una acció perquè l'autoritat no ho permet, ja que no la troba adequada o pertinent. NOTA: Se sol usar en l'expressió fixada no ha lugar. [...]
24. Equivalències castellà - català. retractar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
s'usa sobretot en testimonis de judicis. En canvi, desdirse (i fer-se enrere) sol usar-se en negociacions comercials. ES: El acusado retractó su testimonio (o se retractó de su testimonio). La empresa se ha retractado de sus intenciones. CA: L'acusat va retractar el seu testimoni (o va retractar-se del [...]
25. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El document es pot identificar amb un títol, que ha de ser descriptiu de l'objectiu del conveni o el contracte. Cal destacar-lo gràficament de la resta del text. Els contractes públics també se solen identificar amb una numeració; els contractes administratius s'identifiquen amb un número d' [...]
26. Equivalències castellà - català. contemplar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contemplar v tr - preveure / recollir / reconèixer v tr Una norma jurídica o una part d'una norma jurídica, tenir en compte o tipificar un fet, un supòsit, etc. ES: Al elaborar la ley se contempló dicha posibilidad. CA: En elaborar la llei es va preveure aquesta possibilitat. [...]
27. Equivalències castellà - català. desistimiento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desistimiento m - desistiment m Acció de desistir. ES: Desistimiento a la demanda, a la petición. Se acepta el desistimiento formulado. Arras de desistimiento (o penitenciales). CA: Desistiment a (o de) la demanda, a (o de) la petició. S'accepta el desistiment formulat. Arres de desistiment (o [...]
28. Abreviatures. Escriptura. Cursiva  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les abreviatures corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva es poden escriure en rodona o en cursiva. a. m. ante meridiem op. cit. opus citatum Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris tipogràfics; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic. l'abreviatura pg [...]
29. Equivalències castellà - català. inhibir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inhibir v tr-inhibir v tr Impedir a un òrgan jurisdiccional (jutge, tribunal o autoritat administrativa) de conèixer o d'intervenir en unes actuacions. pron Defugir. NOTA: Quan pren la decisió el mateix òrgan jurisdiccional, aquest verb s'usa pronominalment. ES: El juez se inhibió de conocer la [...]
30. Equivalències castellà - català. recurrir en v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recurrir en v intr - acudir en / impugnar en / recórrer en v intr Interposar un recurs d'un tipus. ES: Se puede recurrir en alzada ante el Ministerio. Pretende recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. CA: Es pot recórrer en alçada davant (o prop) del Ministeri. Pretén recórrer en empara [...]
Pàgines  3 / 9 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>