Resultats de la cerca bsica: 44

Ortografia catalana
31. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Matar, Tortosa, Portugal, Tnger, Tor; dama, desig, dia, dormir, dutxa, drap; adrea, budell, cadira, idoni, jard, moda, vdua, vendre; Isidre, Jordi, Diana, Andratx, Cardona, Elda; Danubi, Londres, Pdua. 2.7.3.2. En posici final de mot o a l'acabament d'una sllaba, en qu es neutra-litza la [...]
32. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, pizzicato, Arezzo; per amb tz els mots adaptats, com putzolana o terratzo. Cal tenir en compte que en els parlars valencians centrals i en ribagor el so [ d?z ] s'ensor-deix (do[ t?s ]e), realitzaci que resta fora dels registres formals, i que en mallorqu i menorqu els cultismes comenats per ex- i [...]
33. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
] s'escriu c davant e i i (cel, cirera) i davant a, o i u ( plaa, can, traut) i a final de mot darrere vocal, l, n o r (bra, dol, roman, mar). Les dues grafies c i alternen en les formes flexives i en els mots d'una mateixa famlia: fora, forces, forar, forcem, forci, fors, forut, esforar [...]
34. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
parlars que fan la distinci entre [b] i [v]?), i [n] es pot realitzar com a bilabial [m] (benparlat, envellir ?en parlars be-tacistes?), com a velar [ ? ] (congre, gan ga, tancar) o com a palatal [ ? ] (enllestir, gnjol, panxa). A ms, en aquest context els grups nc i ng es realitzen com a [ ? ] en [...]
35. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL TONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: prncep (principat), serp (serpentina); crdit (creditor), vent (ventada); nic (nica), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]
36. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
seqncia ex-: I.? S'escriu x, pronunciat [gz], en mots que comencen pels grups ex- i inex- seguits de vocal o h, i en el mot oxigen i derivats: exacte, exaltar, examen, executar, exemple, exercici, exrcit, exhalar, exhaurir, exhaustiu, exhibir, exigir, exili, existir, xit, xode, extic, exuberant [...]
37. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, plnyer, tmer, vncer; afegir, beneir, obrir, sentir; dar, fer, dir, dur. En canvi: cabre, caure, perdre, rebre, riure, vendre. Notem especialment crrer i derivats (concrrer, ocrrer, recrrer, transcrrer). b) Els noms i adjectius aguts que presenten r en una altra forma flexiva o en un derivat: altar [...]
38. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La diresi 3.2.2.1 . La diresi (¨) s un signe diacrtic ( 2.1.2) que s'escriu sobre les vocals i o u, siguin minscules o majscules, amb les funcions segents: a) Per a indicar que es pronuncia la u dels grups gu i qu davant e o i, s a dir, quan gu i qu no sn dgrafs (vegeu els 2.7.4.2b i [...]
39. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so rtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so rtic vibrant [r] es representa mitjanant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-ant el dgraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons rtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r [...]
40. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies amb qu s'escriuen els sons nasals sn m, n o ny, tal com es pot veure en el quadre 25. 79 Les lletres QUADRE 25 Les grafies dels sons nasals SO GRAFIA EXEMPLES [m] m magre, mas, meu, mirar; cama, dimoni, home, premi, tumult; forma, pulm, ritme; colom, lligam, rem; Manel, Marta, Adam [...]
Pgines  4 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>