Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
31. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu [...]
32. Documentació administrativa. El certificat. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Dades de qui signa el certificat Certifico: Certificació Fórmula de certificació Datació Signatura [...]
33. Documentació administrativa. El certificat. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Dades de qui signa el certificat CERTIFICO Certificació : Fórmula de certificació Datació Signatura Vist i plau (càrrec) (rúbrica) (nom i cognoms) [...]
34. Documentació administrativa. El certificat. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera David Roca i Ferrer, cap del Servei de Formació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Certifico : Que el senyor Enric Pous i Bonet ha seguit amb aprofitament el Curs de gestió dels documents administratius, de 30 hores, impartit a Lleida durant els mesos de maig i [...]
35. Documentació administrativa. El certificat. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Marta Codina i Grau, cap de la Secció d'Onomàstica de la Direcció General de Polí- tica Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CERTIFICO: Que, d'acord amb el Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels [...]
36. Documentació administrativa. El recurs. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat han d'aparèixer les dades següents de la persona que interposa el recurs, també anomenada recurrent : el nom i els cognoms i el domicili o la identi- ficació del lloc i del mitjà que es prefereixin per a les notificacions. A més d'aquesta informació bàsica, aquest apartat recull [...]
37. Documentació administrativa. El recurs. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els diferents elements que configuren la imatge gràfica d'aquest document (usos de la negreta, cursiva, caixa alta o majúscules, marges, interlineats, etc.) presenten variacions. Cal tenir en compte que el redacta una persona particular i que la tria d'aquests elements també queda condicionada pels [...]
38. Documentació administrativa. El saluda. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de qui saluda Salutació Nucli de la salutació Signatura Comiat Datació [...]
39. Documentació administrativa. El saluda. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de qui saluda Salutació Nucli de la salutació Signatura Comiat Datació [...]
40. Documentació administrativa. El saluda. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera El president de la Comissió Universal Saluda la senyora Carla Riera i Puiggener i li agraeix sincerament la tramesa del llibre Diccio- nari de gestió empresarial , i la felicita cordialment per aquest excel·lent treball. Llibert Ferrer i Sunyol es complau a expressar-li el testimoniatge [...]
Pàgines  4 / 47 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>