Resultats de la cerca bàsica: 71

Criteris lingüístics
31. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa i jurídica. Aquests principis es basen tant en l'estructuració lògica i en blocs homoge- nis com en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa. La documentació administrativa i jurídica parteix [...]
32. Documentació administrativa. La carta. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els destinataris d'una carta tant poden ser particulars com institucions o organitzaci- ons. Aquests destinataris es poden identificar de manera completa o reduïda. Quan els destinataris s'identifiquen de manera completa, la informació és la mateixa que apareix en una adreça d'un sobre i és [...]
33. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dir que tant la convocatòria de reunió com la citació , la invitació i les convocatòries públiques són convocatòries, tot i que són documents ben diferents. Un cop fetes aquestes breus consideracions, passem a precisar la definició de la convocatòria de reunió: Document per mitjà del qual es demana la [...]
34. Sigles i acrònims. Definició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Es tracta d'abreviacions formades per la juxtaposició de parts d'un sintagma, que s'utilitzen com a substitució d'aquest i en plena equivalència. El sintagma abreujat tant pot ser un nom propi com un nom comú. PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya Incasol Institut Català del Sòl ADN àcid [...]
35. Noms referits a éssers animats. Formes de tractament  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El criteri general és traduir a la llengua d'arribada les formes de tractament o de designació genèrica de les persones que precedeixen els noms propis i les formes protocol·làries de tractament, tant si s'expressen de forma desplegada com abreujada. En català: En castellà: el senyor Pedro García [...]
36. Documentació administrativa. El saluda. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es basen tant en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa com en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació. La documentació administrativa parteix, gairebé [...]
37. Documentació administrativa. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
resum de les votacions ? temes pendents ? fórmula final ? annexos Aquesta estructura que us presentem preveu, en sentit ampli, els diferents apartats que hi pot haver en una acta de reunió. Però hi ha apartats opcionals o que no es donen sempre i que, per tant, no formen part de l'estructura bàsica de [...]
38. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'aquest tractament, que és preferent en els textos escrits de l'Administració, no apareixen gaires marques de masculí o femení i, per tant, s'evita l'excés de formes dobles. Exemples Us saludem cordialment en comptes de El/la saludem cordialment. Us escric per informar- vos en comptes de Li escric per [...]
39. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'elaboració funcional dels llenguatges d'especialitat que no pas de la gramàtica. Per tant, és lògic que la normativa gairebé no hi faci referència. Aquests fets justificaven que la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, durant els anys que va estar en funcionament, anés establint les formes [...]
40. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de marques comercials i productes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, tant si es tracta de varietats tradicionals o autòctones com si es tracta de varietats que tenen un origen forà, s'escriuen amb minúscules. Exemples: golden, reineta, royal gala, fuji? (varietats de poma) moscatell, chardonnay? (varietats de raïm) bomba, basmati, sénia? (varietats d'arròs) de pera, de [...]
Pàgines  4 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>