Resultats de la cerca bàsica: 389

Fitxes de l'Optimot
31. 'deesa' o 'deessa'? / Finals amb '-essa' o '-esa' en càrrecs, professions, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
, metgessa Convé remarcar, però, que marquesa i princesa s'escriuen amb s i, per tant, es pronuncien amb essa sonora (com casa).  [...]
32. Com es diu office en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Construcció
office En català, per fer referència a la cambra situada entre la cuina i el menjador dels hotels i d'algunes cases, on es prepara el servei de taula, fem servir el terme normatiu office, manlleu adoptat de l'anglès. Per tant, podem dir una frase com la següent: S'ha comprat una casa amb [...]
33. Conjunció 'o' davant d'una paraula començada amb el so de 'o' o 'u'
Font Fitxes de l'Optimot
La conjunció o serveix per expressar una alternativa o contraposició. Per exemple: Escriu al president o al secretari. En català, aquesta conjunció no s'ha de convertir mai en una u quan va davant d'una paraula que comença amb el so de o o u. Per tant, cal dir dona o home i no dona u home [...]
34. esmorzar, dinar, berenar, sopar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint s'utilitzen els verbs referits als àpats (esmorzar, dinar, berenar i sopar) amb valor transitiu, però d'acord amb la normativa, aquests verbs són intransitius i, per tant, no poden portar un complement directe.  Així, en lloc de dir:  He sopat una truita Berenarem torrades Què heu dinat [...]
35. Plural de 'plus'
Font Fitxes de l'Optimot
plusos El mot plus (que significa la quantitat que es dona de més per un servei, un treball, etc., extraordinari) fa el plural d'una manera regular, és a dir, afegint la terminació -os al singular. Així, de plus fem plusos. Per tant, cal dir Aquest mes s'han de pagar els plusos de productivitat, i [...]
36. Pronúncia dels verbs aguar, evacuar i promiscuar / Pronúncia d'adjectius acabats en cu (innòcua, innòcues, etc.)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes dels verbs aguar, evacuar i promiscuar que tenen l'arrel àtona es poden pronunciar amb hiat o amb diftong. Per exemple, tant es pot pronunciar a-gu-a-ri-a, e-va-cu-a-va, pro-mis-cu-a-ré com a-gua-ri-a, e-va-cua-va, pro-mis-cua-ré. Així mateix, es poden pronunciar amb hiat o amb [...]
37. denominacions d'Hongria
Font Fitxes de l'Optimot
Tant la denominació habitual d'aquest país com la forma oficial, restringida a usos marcadament formals, és Hongria. El codi ISO que representa aquest país HU.  [...]
38. 'He trucat tot venint amb el cotxe' o 'He trucat mentre venia amb el cotxe'? / 'tot' + gerundi (valor de simultaneïtat)
Font Fitxes de l'Optimot
L'adverbi tot, quan s'anteposa a un gerundi, emfasitza la idea de simultaneïtat. Per exemple He trucat a la mare tot venint amb el cotxe de línia. Tot rient s'ha distret dels seus problemes.  Ara bé, cal tenir en compte que aquesta construcció és molt marcada. Per tant, quan no hi ha la voluntat [...]
39. esperar (règim verbal transitiu) / 'Li espera una prova dura' o 'L'espera una prova dura'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb esperar, que s'utilitza habitualment en el sentit de 'restar en un lloc fins a l'arribada d'algú o d'alguna cosa', és transitiu i, per tant, regeix complement directe. Per exemple: Fa una hora que l'espero (i no Fa una hora que li espero). Tothom l'esperava ansiosament (i no Tothom li [...]
40. denominacions d'Austràlia
Font Fitxes de l'Optimot
Tant la denominació habitual d'aquest país com la forma oficial, restringida a usos marcadament formals, és Austràlia. El codi ISO que representa aquest país és AU. [...]
Pàgines  4 / 39 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>