Resultats de la cerca criteris: 348

31. Documentació administrativa. La citació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta informació pot aparèixer al final o al començament del document. Si se situa al final del full, pot reduir-se a la indicació del nom i els cognoms de la persona des- tinatària. Si apareix al començament del document, pot ajustar-se a l'espai corres- ponent a la finestreta del sobre i sol [...]
32. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Destinació Identificació del procurador o la procuradora, de l'advocat o l'advocada, del judici i de les par ts Cos Pètita Altressís Datació Signatures [...]
33. Documentació administrativa. El certificat. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic del certificat (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius del certi- ficat i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
34. Equivalències castellà - català. vigente adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vigente adj - en vigor loc / vigent adj Dit de la llei, del reglament, del decret, del conveni, de l'ordenança, etc., que vigeix. CA: La legislació vigent (o en vigor) prohibeix aquestes pràctiques. El decret va entrar en vigor ahir. El conveni continua vigent (en vigor). [...]
35. Documentació jurídica. administratiu. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Destinació Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora Fórmula d'inter posició del recurs Documents adjunts Pètita Altressís Datació Signatures [...]
36. Documentació administrativa. El recurs. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades personals Formulació del recurs Al·legacions Sol·licitud Datació Signatura Destinació [...]
37. Equivalències castellà - català. arbitraje de equidad m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arbitraje de equidad m - arbitratge d'equitat m Arbitratge en el qual la decisió es fonamenta en l'ús i els costums professionals del lloc on ocorren els fets del litigi. [...]
38. Funció demarcativa. Inici de frase. Després de punts suspensius  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest signe de puntuació pot marcar l'acabament d'un període i motivar, per tant, l'inici del següent amb majúscula: «[...] i, per tant, no m'hi poso més... Això no obstant, no deixa de sorprendre'm que [...]» ( Diari de Sessions del Parlament de Catalunya , C-núm. 134, del 5 de març de 1987, pàg [...]
39. Equivalències castellà - català. sumario m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sumario m - sumari m Fase del procés, que segueix la denúncia o querella, encaminada a fixar els materials que poden influir en la qualificació legal del delicte i a determinar-ne la culpabilitat. [...]
40. Equivalències castellà - català. dúplica f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dúplica f - dúplica f Resposta a la rèplica del demandant. [...]
Pàgines  4 / 35 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>