Resultats de la cerca criteris: 681

31. Equivalències castellà - català. recaer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recaer v intr - recaure v intr Una sentència, ser emesa. ES: Cuando la sentencia recaiga sabremos si hay que presentar recurso. Las medidas provisionales son vigentes hasta que recae la sentencia definitiva. CA: Quan la sentència recaigui sabrem si cal presentar recurs. Les mesures provisionals [...]
32. Equivalències castellà - català. en precario loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en precario loc - en precari loc Dit de la situació en què es troba un bé que ha de ser tornat al qui l'ha prestat o concedit. [...]
33. Documentació jurídica. La denúncia. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es demana que s'admeti i es tramiti la denúncia i es fa constar que es presenta perquè es considera que els fets exposats poden ser delictius. [...]
34. Equivalències castellà - català. decomisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
decomisar v tr - decomissar / comissar v tr L'autoritat judicial o policial, quedar-se una cosa usada per delinquir o que és fruit d'una activitat delictiva. NOTA: Tot i que confiscar i comissar (o decomissar) poden usar-se com a sinònims, és preferible reservar confiscar quan els béns passen a ser [...]
35. Documentació administrativa. El certificat. Fórmula de certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem dit, la fórmula de certificació o fórmula final acostuma a ser impersonal. Es tracta d'una fórmula fixa, que a partir d'una estructura bàsica, pot presentar algunes variacions: I, perquè així consti, signo aquest certificat. I perquè consti signo aquest certificat. I, perquè consti i a [...]
36. Equivalències castellà - català. confiscar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
confiscar v tr-confiscar v tr El fisc, quedar-se béns propietat d'algú en virtut d'un decret, d'una sentència, etc. NOTA: Tot i que en certs contextos confiscar i decomissar (o comissar) poden usar-se com a sinònims, és preferible reservar confiscar quan els béns passen a ser del fisc com a pena i [...]
37. Equivalències castellà - català. absolver v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
absolver v tr - absoldre v tr Un jutge o un tribunal, considerar innocent algú perquè no se n'ha provat la culpabilitat. CA: Absoldre un reu. L'acusada va ser absolta. [...]
38. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Ordre del dia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
adreçada oral- ment o per escrit a algun dels òrgans de govern municipal. Els precs formulats en un ple poden ser objecte de debat, però no poden ser sotmesos a votació. Una pregunta és qualsevol intervenció plantejada als òrgans de govern en un ple, per escrit o oral- ment. [...]
39. Equivalències castellà - català. protección de datos f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
protección de datos f - protecció de dades f Precepte legal destinat a garantir que les dades personals d'algú no puguin ser conegudes o usades per altres sense el consentiment previ de la persona afectada. [...]
40. Equivalències castellà - català. sumisión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sumisión f - submissió f Acte jurídic mitjançant el qual hom renuncia al dret de demandar i de ser demandat davant el tribunal de la corresponent jurisdicció territorial, i així acatar la jurisdicció d'un altre tribunal. [...]
Pàgines  4 / 69 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>