Resultats de la cerca criteris: 115

31. Documentació jurídica. La sentència. Diligència de publicació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat, que redacta i signa el secretari o la secretària, es fa constar que s'ha fet pública la sentència. [...]
32. Equivalències castellà - català. premoriencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
premoriencia f-premoriència f Mort d'una persona anterior a la d'una altra persona que li havia fet transmissió de drets en testament. [...]
33. Equivalències castellà - català. circunstancia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
circunstancia f- circumstància f Motiu que, en concórrer en un fet delictiu, anul·la o modifica el grau de responsabilitat original i, inherentment, la penalitat. [...]
34. Equivalències castellà - català. destajero -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
destajero -a m i f - escarader -a / preufetaire / preufeter -a m i f Persona que fa una feina a preu fet. [...]
35. Equivalències castellà - català. amillaramiento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
amillaramiento m-amillarament m Padró de béns, generalment immobles, d'aquells municipis en què encara no s'ha fet el cadastre. NOTA: És un terme històric. [...]
36. Equivalències castellà - català. sospecha f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sospecha f-sospita f Suposició feta per la policia, la fiscalia, etc., en què es relaciona algú amb un fet delictuós a partir d'indicis. [...]
37. Equivalències castellà - català. sospechar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sospechar v tr - sospitar v tr Tenir una sospita sobre un fet. CA: Sospitar d'algú. El jutge sospita que amaguen alguna cosa. [...]
38. Equivalències castellà - català. comprobante m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comprobante m - comprovant m Document que permet comprovar que s'ha fet un pagament o un lliurament, que algú ha estat en un lloc, etc. [...]
39. Equivalències castellà - català. justificante m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
justificante m-justificant m Document que acredita que homha estat en un lloc, que s'ha fet un pagament, que s'ha presentat un altre document, etc. [...]
40. Equivalències castellà - català. demostrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
demostrar v tr - demostrar / provar v tr En un procés judicial, fer evident la validesa o invalidesa d'un fet mitjançant raonaments, proves, testimonis, etc. [...]
Pàgines  4 / 12 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>