Resultats de la cerca criteris: 313

31. Equivalències castellà - català. requisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
requisar v tr-requisar v tr L'autoritat administrativa o militar, expropiar permanentment o temporalment béns particulars, o obligar coactivament a certes prestacions amb aquests béns, en casos necessaris i no sempre amb indemnització. [...]
32. Documentació jurídica. La querella. Formulació de la querella  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs formulo, presento o interposo . [...]
33. Equivalències castellà - català. ensañarse v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ensañarse v intr - encruelir-se v intr Comportar-se amb encrueliment. [...]
34. Equivalències castellà - català. ilegalmente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ilegalmente adv - il·legalment adv Sense conformitat amb la llei. [...]
35. Equivalències castellà - català. legalmente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
legalmente adv - legalment adv De conformitat amb la llei. [...]
36. Documentació jurídica. La sentència. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat, amb l'encapçalament Fets o Relació de fets , s'han de consignar, amb la màxima claredat i concisió possibles, les pretensions de les parts o de les persones interessades, els fets en què les fonamenten (que han d'haver estat al- legats oportunament i tenir relació amb les [...]
37. Equivalències castellà - català. robar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
robar v tr-robar v tr Apoderar-se amb ànim de lucre d'un bé d'altri contra la voluntat del propietari, amb violència o intimidació en les persones o fent força en les coses preses. [...]
38. Documentació jurídica. administratiu. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. [...]
39. Sigles i acrònims. Escriptura. Desplegament  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És recomanable que quan aparegui una sigla o un acrònim per primera vegada en un text es desglossi, ja sigui amb la denominació completa precedint la sigla o l'acrònim, o viceversa. podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis So cials (ICASS) podeu posar-vos en [...]
40. Equivalències castellà - català. reglamentariamente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
reglamentariamente adv-per reglament loc / reglamentàriament adv D'acord amb un reglament. [...]
Pàgines  4 / 32 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>