Resultats de la cerca criteris: 313

31. Equivalències castellà - català. legalmente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
legalmente adv - legalment adv De conformitat amb la llei. [...]
32. Equivalències castellà - català. cotizar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cotizar v intr-cotitzar v intr Contribuir empresaris i treballadors al sosteniment econòmic de la seguretat social, amb caràcter obligatori i d'acord amb uns percentatges sobre determinats components de les rendes del treball. [...]
33. Equivalències castellà - català. deliberación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deliberación f - deliberació f Acció de deliberar. NOTA: L'expressió amb deliberació també s'usa amb el valor de 'premeditadament'. CA: El president ha posat el projecte de llei a deliberació. [...]
34. Equivalències castellà - català. requisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
requisar v tr-requisar v tr L'autoritat administrativa o militar, expropiar permanentment o temporalment béns particulars, o obligar coactivament a certes prestacions amb aquests béns, en casos necessaris i no sempre amb indemnització. [...]
35. Equivalències castellà - català. robar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
robar v tr-robar v tr Apoderar-se amb ànim de lucre d'un bé d'altri contra la voluntat del propietari, amb violència o intimidació en les persones o fent força en les coses preses. [...]
36. Documentació jurídica. La sentència. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat, amb l'encapçalament Fets o Relació de fets , s'han de consignar, amb la màxima claredat i concisió possibles, les pretensions de les parts o de les persones interessades, els fets en què les fonamenten (que han d'haver estat al- legats oportunament i tenir relació amb les [...]
37. Documentació jurídica. administratiu. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. [...]
38. Sigles i acrònims. Escriptura. Desplegament  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És recomanable que quan aparegui una sigla o un acrònim per primera vegada en un text es desglossi, ja sigui amb la denominació completa precedint la sigla o l'acrònim, o viceversa. podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis So cials (ICASS) podeu posar-vos en [...]
39. Equivalències castellà - català. reglamentariamente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
reglamentariamente adv-per reglament loc / reglamentàriament adv D'acord amb un reglament. [...]
40. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Noms de dinasties i llinatges  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb majúscula inicial. Exemples: els Macabeus l'època dels Àustries [...]
Pàgines  4 / 32 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>