Resultats de la cerca criteris: 653

31. Equivalències castellà - català. delatar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
delatar v tr-delatar v tr Portar a coneixement de la justícia un crimo un delicte, denunciar una persona que comet un crim o un delicte, especialment si la informació s'ha obtingut d'amagat. [...]
32. Equivalències castellà - català. refrendo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
refrendo m - contrasignatura f / referendament m Signatura d'un càrrec o d'un funcionari posada, en un document, sota la signatura d'un altre càrrec més important, per tal de donar-hi validesa completa. [...]
33. Equivalències castellà - català. indulto m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indulto m - indult m Mesura de gràcia mitjançant la qual un jutge, un govern, etc., condona parcialment o totalment una condemna a un pres. [...]
34. Equivalències castellà - català. denuncia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
denuncia f - denúncia f Acció de denunciar un contracte, un conveni, etc. [...]
35. Equivalències castellà - català. despedir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
despedir v tr-acomiadar / despatxar v tr Rescindir, un empresari, un contracte laboral. [...]
36. Equivalències castellà - català. comprobante m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comprobante m - comprovant m Document que permet comprovar que s'ha fet un pagament o un lliurament, que algú ha estat en un lloc, etc. [...]
37. Equivalències castellà - català. justificante m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
justificante m-justificant m Document que acredita que homha estat en un lloc, que s'ha fet un pagament, que s'ha presentat un altre document, etc. [...]
38. Documentació jurídica. Presentació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La demanda és un escrit presentat davant d'un jutjat per iniciar un plet, en el qual s'exerceixen una o diverses accions. Aquesta és la forma més habitual d'iniciar un procés en el cas del procediment civil. [...]
39. Equivalències castellà - català. devengo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
devengo m - meritació / quantitat meritada f Dret a rebre una quantitat de diners o una compensació, originat per una activitat, per un producte o per algú que exerceix una activitat. ES: El devengo de un impuesto, de un interés. CA: La quantitat meritada d'un impost, la meritació d'un interès. [...]
40. Equivalències castellà - català. citar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citar v tr - citar v tr Fer comparèixer algú en un judici o en qualsevol altre acte,mitjançant notificació emesa per un jutge o un tribunal, perquè presti declaració o testimoni, presenti documentació, faci un pagament, sigui interrogat, etc. [...]
Pàgines  4 / 66 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>