Resultats de la cerca criteris: 129

31. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, en general, a l'òrgan, centre o unitat administrativa competent i no al càrrec ni a la persona que l'ocupa en un moment concret. 6 [...]
32. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.3. EXPRESSIONS DESPERSONALITZADES En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles, com per exemple les expressions despersonalitzades. Exemples Amb la col·laboració de : en comptes de Col·laboradors : Redactat per : en comptes de Redactors : Lloc de naixement [...]
33. Equivalències castellà - català. confiscar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
confiscar v tr-confiscar v tr El fisc, quedar-se béns propietat d'algú en virtut d'un decret, d'una sentència, etc. NOTA: Tot i que en certs contextos confiscar i decomissar (o comissar) poden usar-se com a sinònims, és preferible reservar confiscar quan els béns passen a ser del fisc com a pena i [...]
34. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
'ús d'aquest tractament, que és preferent en els textos escrits de l'Administració, no apareixen gaires marques de masculí o femení i, per tant, s'evita l'excés de formes dobles. Exemples Us saludem cordialment en comptes de El/la saludem cordialment. Us escric per informar- vos en comptes de Li escric per [...]
35. Símbols. Escriptura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els símbols s'escriuen en lletra rodona i no porten mai punt abreviatiu. FF franc francès min minut Per qüestions tipogràfiques es poden escriure en cursiva; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic. el símbol de metre és m, escrit en minúscula i sense punt Poden anar seguits d'un punt si [...]
36. Equivalències castellà - català. escabinato m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
escabinato m - jurat escabí / jurat mixt m Jurat format per ciutadans que no són experts en matèria jurídica i per magistrats, els quals deliberen conjuntament. NOTA: És un tipus de jurat propi de l'Europa continental, inexistent actualment a l'Estat espanyol. [...]
37. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
utilitzar la forma doble per a l'article i un únic substantiu, sempre que no se n'abusi. Exemples El o la gerent El o la cap d'estudis Remarques 1. Cal tenir en compte que en el cas de substantius en singular amb l'article apostrofat no es pot fer servir la forma doble de l'article: * el o l'agent 2. Quan [...]
38. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tot i que els noms i cognoms de les parts contractants ja apareixen al principi del document, tenint en compte que les rúbriques no són sempre intel·ligibles, a sobre o a sota de la rúbrica s'identifiquen novament els signants. Si els signants actuen en nom propi, amb el nom i els cognoms és [...]
39. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, anuncis de feina, etc. Límits 1. En textos llargs no es recomana l'ús de formes dobles abreujades amb barra perquè dificulta la redacció i entrebanca considerablement la lectura. 2. Si hi ha articles i adjectius que han de concordar amb el substantiu, es pot fer servir la forma doble únicament per al [...]
40. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
les signatures es redacti en primera persona referida al secretari o la secretària ( Lo manda y firma S. S. , a doy fe ), però no és coherent lingüísti cament que el nucli del document tingui com a emissor el responsable de la interlocutòria (el jutge, la jutgessa o el tribunal) i que l'últim paràgraf [...]
Pàgines  4 / 13 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>