Resultats de la cerca criteris: 45

31. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: en comptes de Nascut/uda a : Cognoms i nom : en comptes de El/la sol·licitant : Domicili : en comptes de Domiciliat/ada a : Tipus de text Formularis Generalment, els formularis estan pensats perquè siguin emplenats en primera persona i no acostumen a ser textos de redacció seguida. Remarca Les [...]
32. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
/span ? La funció bàsica d'un text és assegurar la comunicació. Perquè un text, en aquest cas escrit, sigui comprensible, a part de la redacció o exposició ordenada del contingut, hi ha uns recursos gràfics que contribueixen a fer-lo més entenedor. Un d'aquests recursos és l'ús de les majúscules. A [...]
33. Noms referits a llocs. Divisions territorials i accidents geogràfics  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
4.3.1. Estats, nacions i regions En general, els noms de tots els estats, nacions, comunitats autònomes, regions naturals o divisions administratives de caràcter regional van en la llengua del text i, per tant, són susceptibles de ser traduïts perquè majoritàriament tenen una forma tradicional en [...]
34. Documentació administrativa. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com a criteri general, la redacció administrativa ha de ser clara, rigorosa i concisa. Així, per aconseguir aquests propòsits cal partir d'una estructuració lògica del text en què per mitjà de paràgrafs o blocs d'informació breus, separats i homogenis es puguin distingir amb facilitat els diferents [...]
35. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contenciós administratiu.. . Tipus de text Tot tipus de documents administratius Límits 1. L'ús de la paraula persona com a forma genèrica és un recurs possible, però no se n'ha d'abusar perquè sovint va en contra del principi d'economia lingüística i perquè comporta una certa complicació sintàctica i [...]
36. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ns. cinquens 6ns 6ns. sisens Si els numerals ordinals abreujats apareixen en un text escrit en majúscules, la lletra o les lletres de l'abreviatura es continuen escrivint en minúscula. 2n CONGRÉS DE PEDIATRIA 2n. CONGRÉS DE PEDIATRIA 2.n CONGRÉS DE PEDIATRIA En els casos en què l'ordinal s'expressa [...]
37. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de reclusos i recluses de Catalunya augmenta quasi un 5 %. Tipus de text Tot tipus de documents administratius Límit Cal tenir en compte que els mots col·lectius a vegades no expressen exactament el mateix que altres solucions, per una qüestió de registre o d'inadequació semàntica. Exemples Colònies [...]
38. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comunicar el màxim fent el mínim esforç. Text institucional És el text que produeix l'Administració (Generalitat, ajuntaments, universitats, etc.) i que va adreçat al conjunt de la ciutadania. Ús sexista És el que menysté o desvalora les dones. Per exemple: Els metges i les infermeres d'aquest hospital . Ús [...]
39. Noms referits a coses. Esdeveniments històrics, culturals i festius  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
llengües oficials del certamen, cal usar la denominació del certamen en la llengua d'arribada del text. Les designacions de conferències, ponències i discursos s'expressen en la llengua en què es faran o s'han fet. (Aquesta solució ens permet saber si caldran aparells de 20 traducció simultània, per [...]
40. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió Les referències que es fan dins del discurs a elements que han aparegut anteriorment són un recurs molt habitual en llenguatge jurídic castellà, que de vegades enfosqueix el significat del text i dóna lloc a confusions. Exemples: Por otro lado, estas denominaciones de [...]
Pàgines  4 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>