Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,969

31. Oracions de relatiu adjectives amb antecedent humà / 'l'home qui ha vingut' o 'l'home que ha vingut'? / 'qui' o 'que'?
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu adjectives en què l'antecedent del relatiu és humà es poden fer servir els pronoms que, qui o el qual (la qual, els quals, les quals) segons el cas. 1. En funció de subjecte, es fa servir el pronom relatiu que. Per exemple: El professor que imparteix aquesta [...]
32. 'Us preguem confirmeu' o 'Us preguem que confirmeu'? / La conjunció 'que' en oracions subordinades declaratives
Font Fitxes de l'Optimot
Les oracions subordinades substantives que tenen el verb flexionat s'enllacen amb la principal amb la conjunció que. Malgrat que de vegades s'omet aquesta conjunció, sobretot quan a l'oració principal hi ha verbs com ara demanar, pregar, esperar, agrair, etc., en tots els casos i registres cal [...]
33. És correcte 'a menys que' en català? / Com es diu 'a menos que' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució conjuntiva a menys que significa 'exceptuant el cas que'. Per exemple: Si l'equipatge arriba tard, la companyia aèria n'és responsable a menys que hagi pres totes les mesures raonables per evitar-ho. A menys que sigui imprescindible, no es convocarà la junta. Altres locucions que [...]
34. És correcte 'al temps que' en català? / Com es diu 'al tiempo que' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions alhora que i al mateix temps que es poden fer servir per expressar simultaneïtat entre un fet i un altre. En canvi, l'expressió al temps que no és adequada amb aquest sentit. Per exemple: L'empresa acomiada diversos treballadors, al mateix temps que apuja el sou dels directius (i [...]
35. Elements que introdueixen oracions relatives / Pronoms relatius
Font Fitxes de l'Optimot
Els elements relatius que enllacen una oració subordinada de relatiu amb una de principal poden ser els pronoms que, què, qui i el qual (la qual, els quals, les quals) o els adverbis on, quan i com. 1. S'usen els pronoms relatius tant en les oracions adjectives (per tant, tenen un antecedent [...]
36. És correcte 'a no ser que' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Amb un valor condicional i d'exclusió es poden fer servir les locucions tret que, llevat que, a menys que, fora que, que introdueixen una oració amb el verb en subjuntiu, o bé les expressions si no és que o excepte si, que solen introduir oracions amb el verb en indicatiu. Per exemple: No ho faré [...]
37. La negació expletiva ('sense valor negatiu') / 'Fes-ho abans que no vingui' o 'Fes-ho abans que vingui'?
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, l'adverbi no es pot utilitzar sense que aporti un valor negatiu a la construcció. És el que es coneix com a negació expletiva i, generalment, és opcional.  Els casos més habituals d'aquest tipus de negació són els següents:  Amb els noms del tipus por o temor i també amb els verbs [...]
38. Pronom relatiu en complements preposicionals: 'el qual', 'qui' o 'què' / 'el tema del que parles' o 'el tema de què parles'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'usa un pronom relatiu per fer de complement preposicional d'una oració de relatiu adjectiva, es pot optar pels pronoms el qual, qui i què segons el context. 1. El qual El pronom relatiu el qual (la qual, els quals, les quals) pot referir-se tant a persones com a coses. Es fa servir amb la [...]
39. Relatiu temporal / 'el dia que va néixer' o 'el dia en què va néixer'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Un cas específic en què no és possible en el qual (en la qual, en els quals, en les quals) és en les oracions que tenen com a antecedent un nom propi que fa referència a un dia o un conjunt de dies (Pasqua, Setmana Santa...) o bé un número amb què es designa un any. Per exemple:  Per Nadal, quan [...]
40. Verbs transitius i intransitius / 'En què li puc atendre?' o 'En què el puc atendre?'
Font Fitxes de l'Optimot
En català, com en altres llengües, hi ha verbs transitius i intransitius. Els verbs transitius són els que porten un complement directe (CD), que expressa sobre què o qui recau directament l'acció del verb. Habitualment aquest complement no va introduït per cap preposició. Són verbs transitius [...]
Pàgines  4 / 197 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>