Resultats de la cerca frase exacta: 34

31. Ús no sexista del llenguatge / Recursos per evitar un ús sexista del llenguatge: formes genèriques, formes dobles i formes concretes
Font Fitxes de l'Optimot
que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l'actuació de les dones. Els recursos més importants de llenguatge no sexista se sintetitzen en tres blocs: formes genèriques, formes dobles i formes concretes.  1. Les formes genèriques són un recurs inclusiu, és a dir [...]
32. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, equipatge, homenatge, llenguatge, personatge, veïnatge; fetge (i fetjut), metge, setge (i assetjar, assetjament), heretge (i heretgia), petge. Notem, però, que s'escriuen amb g imaginar i imaginació, derivats cultes de imatge. b) En certs noms i adjectius d'ús freqüent com ara botja (i bo tgeta [...]
33. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Entenem per usos sexistes els que menystenen o desvaloren un dels dos sexes, habitualment les dones; i entenem per usos androcèntrics els que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l'actuació de les dones. Les [...]
34. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
androcèntric És el que invisibilitza o fa difícil imaginar en un àmbit determinat la presència o l'actuació de les dones. Per exemple: A l'hotel de la Fira de Barcelona s'hi allotgen sobretot homes de negocis . 17 Barcelona, juliol de 2011 Dipòsit legal: B-27957-2011 18 /body /html [...]
Pàgines  4 / 4 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4