Resultats de la cerca bàsica: 98

Diccionari castellà-català
41. adarme (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [peso antiguo] argenç [setzena part d'una unça]. 2 [en frases negativas] fig mica f, gota f, gens. No tienen un adarme de educación, no tenen gota d'educació. 3 no me importa ni un adarme fig no m'importa gens ni mica, tant se me'n dona. 4 por adarmes [poco a poco] amb comptagotes.  [...]
42. puñalada (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 punyalada. 2 fig punyalada. Este rechazo ha sido para él una puñalada, aquest refús ha estat per a ell una punyalada. 3 coser a puñaladas fig i fam cosir a punyalades. 4 no ser puñalada de pícaro fig i fam no ésser pas urgent, no caldre córrer tant. 5 puñalada trapera fig i fam cop baix [...]
43. con (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
desgasta amb el frec. 5 [modo] amb. Con mucho gusto, amb molt de gust. 6 [queja] tant. No me lo ha comunicado... ¡Con lo contenta que yo estaba!, no m'ho ha fet saber... tant contenta que jo estava!7 [con un infinitivo] amb (o només) que [verb en subjuntiu, o sense traducció i verb en gerundi]. Con [...]
44. posible (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adj 1 possible. Hay que hablar con los posibles compradores, cal parlar amb els possibles compradors. 2 a ser posible si pot ser, si és possible. 3 en (o dentro de) lo posible en la mesura del (o en tant que sigui) possible. 4 hacer lo posible (o todo lo posible) fer tots els possibles. 5 lo [...]
45. agrietar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [la tierra] clivellar. Tanto sol va a agrietar la tierra, tant de sol clivellarà la terra. 2 [la piel, los labios, las manos] tallar, clivellar. El frío me ha agrietado los labios, el fred m'ha tallat els llavis. 3 [una pared] esquerdar, esquerdissar. v pron 4 [la tierra] clivellar-se [...]
46. pepino (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 bot [Cucumis sativus] cogombre. 2 fam [melón] carbassa f, meló carbassenc. 3 importarle (o no importarle) un pepino fig i fam no importar-li un rave, no donar-se-li'n un clau, tant donar-se-li'n. 4 pepino del diablo bot [cohombrillo amargo] cogombre salvatge. 5 no valer un pepino fig i [...]
47. barrido (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
tapaforats, servir per a tot, no tenir manies (o prejudicis), tant donar-se-li fer naps com cols.  [...]
48. consecuencia (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 conseqüència. 2 a (o como) consecuencia de a (o com a) conseqüència de, com a resultat de. 3 atenerse a las consecuencias no defugir les conseqüències, no queixar-se després. 4 en consecuencia en conseqüència, per tant. 5 por consecuencia per consegüent. 6 ser de consecuencia p fr [...]
49. escoger (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 escollir, triar. 2 [seleccionar] escollir, triar. 3 a escoger a triar. Dar a escoger, donar a triar. 4 a escoger per escollir (o triar). 5 escoger a bulto (o al buen tuntún) triar a ull. 6 tener de sobra donde escoger haver-n'hi tant com se'n vol, haver-n'hi per a donar i per a [...]
50. pascua (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
festes, dir: bones festes. 7 estar como unas pascuas fig estar content com (o més alegre que) unes pasqües. 8 hacer la pascua fam [fastidiar] fer la guitza. 9 ocurrir de Pascuas a Ramos fig ocórrer molt de tant en tant. 10 Pascua de Navidad Nadal. 11 Pascua de Pentecostés pasqua de Pentecosta [...]
Pàgines  5 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>