Resultats de la cerca bàsica: 45

Ortografia catalana
41. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
té traços més o menys arrodonits, i la lletra majúscula (o, simplement, majúscula), que és més gran que la minúscula corresponent i pren, sovint, una forma diferent d'aquesta, i que té com a característica principal el fet que presenta una alçària uniforme. QUADRE 1 L'alfabet català GRAFIA NOM DE LA [...]
42. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
es troben en manlleus. S'ha prescindit de relacions secundàries o més esporàdiques degudes a processos fonètics i fonològics o a variació entre parlars. La dis-persió de grafies dels sons oclusius i nasals, els fricatius i els africats es deu a la neutralització del grau de sonoritat, les [...]
43. Les lletres. LA LLETRA X
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sonoritzat [gz], en els contextos següents: a) En posició intervocàlica: coxofemoral, exacte, èxit, exòtic , fil·loxera, fluxió, luxació, luxe, luxós, luxúria, màxim, oxigen, saxó, sex e, sexual, ta xa; Alexandre, Anaxàgores, Anaximandre, Praxíteles, Eudòxia, Roxana, Alexandria, Araxes, Naxos; axolot, boxa [...]
44. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
També s'escriuen amb r final, que s'emmudeix a la major part del domini català, un bon nombre de mots polisíl·labs patrimonials: a) Tots els infinitius, llevat dels que terminen en -re: comptar, portar, menjar, començar, anar; haver, poder, saber, valer, voler; conèixer, créixer, empènyer, ésser [...]
45. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Davant les lletres i els noms de les lletres la a, la s, la efa, la hac Davant els mots una (hora), ira i host, i en el topònim la Haia la una, la ira, la host, la Haia Davant s seguida de consonant la schola cantorum, la Scala 108 4.1.3 QUADRE 34 (Continuació) Ús de l'apòstrof Quadre 34 (Continuació) Ús [...]
Pàgines  5 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5