Resultats de la cerca bsica: 44

Ortografia catalana
41. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, kamika ze, magazn; A zaries, Ezequiel, Nazari; Gaza, Azov. Remarquem els radicals cultes azo- 'nitrogen', azigo- 'sense pari', esquiz(o)- 'dividir', piezo- 'com-primir, estrnyer', riz(o) - 'arrel', zig- 'parell', -zoic, -zoide i -zou 'animal': azotat, azobenz, diazocompost; esquizofrnia, esquizoide [...]
42. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
bos.c.ri.a, me.m.ri.a, s.ri.e, ran.c.ni.a; pr.du.a, su.pr.flu.a. En canvi, la u feble situada entre una g o una q i una vocal s que forma diftong amb aquesta vocal i, per tant, sn mots plans llen.gua, o.bli.qes. Per sn esdrixols quan la u va precedida d'una c (v.cu.a, pro.ms.cu.a, in.n.cu.es [...]
43. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(alentir, alinear), aix com els mots prefixats catalans amb co- (colnia, cologaritme). b) En els radicals cultes allo- 'altre', calli- 'bell', gall(o)- 'de la Gllia', fill(o)- i -fille -filla 'fulla', mill(i)- 'mil': allomorf, allpata, alltrop; calligrafia, calligrama; gallicisme [...]
44. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En alguns casos, per, la h representa la pronncia aspirada de la consonant aproximant glotal sorda [h]: 84 x 2.10 a) Interjeccions com ehem!, ha! ha! ha!, hum!, ah! b) El verb halar 'menjar', d'origen cal. c) En mots manllevats de les llenges que tenen h aspirada (com l'angls, l'ale-many o l' [...]
Pgines  5 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5