Resultats de la cerca frase exacta: 45

Criteris lingüístics
41. Documentació administrativa. La sol·licitud. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de la informació bàsica d'aquest document són els següents: ? dades personals ? exposició de fets ? sol·licitud ? lloc i data ? signatura ? destinació En la redacció cal mantenir un to formal i adequat a la situació comunicativa. Pel que fa als tractaments, cal tenir en compte que no hi ha una única [...]
42. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de contracte  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, en la data de la signatura de l'escriptura pública. 4. Les despeses derivades de la signatura d'aquest contracte, de l'atorgament de l'escriptura pública i de la inscripció en el Registre de la Propietat, i l'impost sobre transmissions patrimonials, seran a càrrec de la compradora. 5. El venedor es [...]
43. Documentació jurídica. Presentació. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
________________________. Adjunto aquestes dues lletres de canvi com a documents número 3 i 4. 4. La lletra de data ________________________________________________ no va ser abonada i ___________________________. Adjunto el justificant del banc de les despeses de devolució com a document número 5. [...] FONAMENTS DE DRET [...]
44. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pel que fa a qüestions lingüístiques i eines informàtiques. 3. Per a la coordinació i el seguiment d'aquest projecte es designarà una comissió formada per un representant de cadascuna de les parts. 4. Aquest conveni té una durada de dos anys a partir de la data de la signatura. Transcorregut aquest [...]
45. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
correcta en català de llurs noms i cognoms i a incloure la conjunció i entre els cognoms. »2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en català de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, qualsevol que en sigui la data de la imposició, per simple [...]
Pàgines  5 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5