Resultats de la cerca bàsica: 59

Diccionaris terminològics
41. cotxinilla
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Nom de diferents gèneres i espècies d'insectes homòpters, d'entre els quals la femella de l'espècie Coccus cacti, originària de l'Amèrica tropical i paràsit del nopal, secreta el carmí. [...]
42. espionatge
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Activitat secreta adreçada a obtenir informació de caràcter personal o confidencial d'individus, organitzacions o estats, sense el permís del titular de la informació, per a treure'n benefici polític, econòmic o militar. [...]
43. glàndula endocrina
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Òrgan que secreta substàncies específiques anomenades hormones, que són emeses directament cap a la circulació sanguínia i que influeixen en el metabolisme i altres funcions orgàniques. Aquest tipus de glàndula no té conductes excretors. [...]
44. proposició
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Document que presenta la persona interessada en una licitació amb el contingut de la seva oferta, que ha de ser secreta i s'ha d'ajustar al que preveu el plec de clàusules administratives particulars. [...]
45. sangonera comuna
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
(Hirudo medicinalis) Fou emprada antigament per a practicar sagnies; xucla la sang de la víctima o del pacient i l'emmagatzema a les expansions laterals de l'intestí durant uns nou mesos. Secreta l'anticoagulant hirudina. [...]
46. limfòcit B immadur
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la vida
Limfòcit B portador d'IgM com a receptor antigènic, que representa la primera cèl·lula del llinatge de limfòcits B capaç de reconèixer un antigen encara que no secreta anticossos, i que es transforma en limfòcit B naïf. [...]
47. limfòcit B immadur
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Limfòcit B portador d'IgM com a receptor antigènic, que representa la primera cèl·lula del llinatge de limfòcits B capaç de reconèixer un antigen encara que no secreta anticossos, i que es transforma en limfòcit B naïf. [...]
48. hipotàlem
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Veterinària
Òrgan del sistema nerviós central que exerceix un control nerviós sobre moltes funcions de l'organisme, secreta hormones i controla jeràrquicament altres òrgans endocrins ja que les seves cèl·lules nervioses secreten neurohormones que afecten la funció de la hipòfisi. [...]
49. merocrí -ina
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Que secreta parcialment; oposat a holocrí. Dit de les glàndules en què una part de les cèl·lules secretores roman intacta al llarg del procés de formació i descàrrega dels productes de secreció; és el cas de les glàndules salivals i pancreàtiques. [...]
50. túbul contort distal
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
, mitjançant la bomba Na+K+ATPasa, mentre que la reabsorció de clor és passiva. És poc permeable a l'aigua i gairebé insensible a l'acció de l'hormona antidiürètica, llevat de la seva porció més terminal. Secreta hidrogenions per mitjà d'una bomba de protons, funció potenciada per l'aldosterona. També secreta [...]
Pàgines  5 / 6 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>