Resultats de la cerca bsica: 524

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
41. s correcte 'per suposat' en catal? / Com es diu 'por supuesto' en catal?
Font Fitxes de l'Optimot
al sopar de final de curs? ?I tant que s! T'ajudarem en el que calgui, per descomptat. Contribuir a la causa solidria, no cal dir-ho. Cal evitar l'expressi per suposat.  [...]
42. 'per si sol', 'per si mateix'
Font Fitxes de l'Optimot
La locuci per si sol o per si sola es fa servir com a expressi reflexiva, per indicar que el referent del nom que acompanya s l'nica entitat afectada per algun fet. Tot i que aquesta expressi no la recull explcitament la normativa, t molt d's en catal i s admissible al costat de la [...]
43. 'fins' o 'fins a'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
La preposici fins a (o fins) indica un lmit o punt final que no s'ultrapassa. A continuaci es detallen els casos en qu la preposici fins a es mant sense reduir o b es redueix a fins. Amb valor espacial: 1. Es mant fins a: Davant d'un nom o sintagma nominal (tret dels encapalats per un [...]
44. a petici de
Font Fitxes de l'Optimot
a petici de En llenguatge administratiu i jurdic, el criteri general s no ometre l'article que segueix l'expressi a petici de (per exemple, a petici d'una persona interessada, a petici de la part demandada, a petici de les parts). Tot i aix, algunes construccions ja lexicalitzades es poden [...]
45. anys a venir
Font Fitxes de l'Optimot
La locuci adverbial anys a venires fa servir amb el significat 'en el futur'. Per exemple: Anys a venir tot aix ha de ser per a tu. Ella no ho sap, peranys a venirviurtota una aventura.  [...]
46. Nova gramtica / 'Acabar per' + infinitiu / 'Acabar de' + infinitiu / Perfrasis de culminaci
Font Fitxes de l'Optimot
La perfrasi acabar per + infinitiu expressa la culminaci d'una situaci ms o menys llarga produda per una insistncia. Per exemple: Si ho demanes tantes vegades, acabars per esgotar-li la pacincia. Sempre acaba per penedir-se de la seva irritabilitat. Altres construccions que es poden fer [...]
47. 'a comenament de' o 'a comenaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar l'inici d'un perode de temps, es poden utilitzar les construccions a comenament de o a principi de. Aquestes construccions tamb poden aparixer en plural. Per exemple: a comenament d'any o a comenaments d'any a principi de mes o a principis de mes Per indicar el final d'un [...]
48. 'a aquestes altures' o 'a aquestes alades'? / a hores d'ara
Font Fitxes de l'Optimot
La locuci a hores d'ara es fa servir en catal per dir 'en aquests moments'. Per exemple: Ja s fosc. A hores d'ara, ja deuen haver arribat al refugi. A hores d'ara, haurem de prendre una decisi per tirar endavant el projecte. Les locucions a aquestes alades o a aquestes altures tenen [...]
49. 'en quant a' o 'quant a'?
Font Fitxes de l'Optimot
La locuci quant a(i no en quant a) es fa servir quan es vol acotar el tema sobre el qual es parla i emmarcar l'oraci. Per exemple: Quant al nombre, aquesta forma s plural (i no En quant al nombre). Amb aquest significat, tamb es poden fer servir les expressionspel que fa a, tocant a, a [...]
50. 'en vista de' o 'amb vista a'?
Font Fitxes de l'Optimot
La locuci en vista de significa 'considerant, atenent'. Per exemple: En vista de la seva reacci, crec que no li ho hem de tornar a proposar. En canvi, la locuci amb vista a s equivalent a 'pensant en' o 'amb la intenci de'. Per exemple: S'ha comportat aix amb vista al seu ascens. Cal no [...]
Pgines  5 / 53 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Segent >>