Resultats de la cerca bàsica: 97

Fitxes de l'Optimot
41. 'Van acabar perdent la inversió' / Perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
als adverbis finalment o per fi, entre d'altres. Si es vol donar més èmfasi a l'oració, també es poden fer servir aquests adverbis en combinació amb la perífrasi de gerundi. Per exemple: Va haver de resoldre molts entrebancs, però finalment va acabar obrint la botiga. Les autoritats del consistori per [...]
42. a la bestreta / És correcte gràcies a la bestreta en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
l'import total dels encàrrecs. Així doncs, no és adequat fer servir aquesta expressió per donar les gràcies abans de rebre una resposta o un servei. En aquest cas, cal dir gràcies per endavant. Per exemple: Li prego que m'ajudi, gràcies per endavant. (i no gràcies a la bestreta) Us regracio per endavant [...]
43. Accents diacrítics: 'ús' o 'us'?
Font Fitxes de l'Optimot
de la seva autoritat; quan és una forma del verb usar (en parlars baleàrics i alguerès): Sempre ús el llapis per fer els mots encreuats. S'escriu us en els casos següents: quan és un pronom feble: Us vull donar les gràcies; quan és el nom de la lletra u, en plural: Confon les us amb les [...]
44. Com es diu 'arrear' ('apallissar') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha diverses opcions en català per traduir el verb arrear quan significa 'donar un cop, una empenta, etc.'. Es poden fer servir verbs com ara pegar, repartir, fotre, clavar, endinyar, etzibar, plantar o ventar, acompanyats d'un complement com una bufetada, un cop o una puntada de peu. Per [...]
45. delegar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
per fer l'estudi. L'equip pedagògic delega el cap d'estudis perquè el representi a la reunió. Amb el significat de 'donar poder, facultat, per fer alguna cosa', es delega alguna cosa a algú. Per exemple: El director va delegar les seves competències abans de començar el viatge. Han delegat la [...]
46. 'està determinat' o 've determinat'? / 'venir' + participi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
verb venir i el participi de donar: venir donat. Per exemple: El seu significat ve donat per la situació que ocupa a l'oració.  [...]
47. Infinitiu amb valor d'imperatiu / Ordres, instruccions o recomanacions / 'Empènyer' o 'Empenyeu'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una ordre, donar instruccions o fer una recomanació cal fer servir l'imperatiu i no pas l'infinitiu. Per exemple: Premeu el botó (i no Prémer el botó). Així, per adreçar-se a destinataris desconeguts en contextos formals o públics, com ara rètols, avisos, manuals d'instruccions, etc [...]
48. 'Què fort!' o 'Que fort!'? / El mot 'que' com a forma exclamativa / El mot 'què' com a pronom interrogatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Que fort! Per donar èmfasi a la quantitat o a la qualitat d'alguna cosa, es pot usar el mot que, sense accent, i no què. Aquest mot exclamatiu equival a 'molt'. Per exemple: Que amables que sou! (i no Què amables que sou!) Que lents que caminen! (i no Què lents que caminen!) Que n'hi ha, de [...]
49. Accents diacrítics: 'sí' o 'si'?
Font Fitxes de l'Optimot
, Sí o no?, Sí que ho sap; amb el significat d''afirmació': donar el sí, comptar els sís i els nos. S'escriu si, sis en els casos següents: quan és un pronom reflexiu o recíproc: Parla de si mateix; quan és una conjunció: Digues si vols venir, Si que plou!; quan fa referència a la nota [...]
50. 'a aquestes altures' o 'a aquestes alçades'? / a hores d'ara
Font Fitxes de l'Optimot
molt d'ús en català per indicar 'arribats a tal punt', 'en aquest moment tan avançat'. Per exemple: A veure si a aquestes alçades m'hauràs de donar lliçons de com he d'actuar. Ja soc grandeta! Segons el context, aquestes expressions es poden fer servir com a sinònimes de la locució a hores d'ara. [...]
Pàgines  5 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>