Resultats de la cerca bàsica: 102

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
41. reformular, reinventar, ressituar, reubicar / Verbs amb el prefix 're-'
Font Fitxes de l'Optimot
prefix re- s'adjunta a un verb que comença amb s, la nova paraula presenta dues esses. Per exemple: ressaltar, resseguir, ressentir-se, ressoldar, ressopar, ressorgir, ressortir, etc.  [...]
42. Apostrofació dels pronoms febles / Combinacions de dos pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
reduïda i s'apostrofen si el verb acaba en vocal (que no sigui u). Per exemple: mira'm, pentina't, posi's, agafa'l, expliqui'ns, agafi'n. Quan es combinen dos pronoms i hi ha dues vocals en contacte, se'n suprimeix una i s'apostrofa tan a la dreta com es pugui. Per tant, si el verb comença per vocal, el [...]
43. Ortografia de 'g' (ge) i 'j' (jota)
Font Fitxes de l'Optimot
. Per escriure el so de la g de gat davant e, i cal escriure gu-: guepard, guitarra. Consulteu el diccionari per a dubtes sobre les grafies g i j.  [...]
44. Funcions de la dièresi / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
diftong En situacions en què la i o la u formaria diftong amb la vocal contigua, la dièresi indica que la i o la u s'ha de pronunciar separadament de les altres, és a dir, en cops de veu diferents. Per exemple: en el mot fei-na, la i forma diftong amb la vocal precedent, i com que no hi ha cap marca que [...]
45. Ortografia de 'g' i 'gu'
Font Fitxes de l'Optimot
El so de g de gat o guerra es representa amb g o gu segons la vocal que aparegui al darrere: s'escriu g davant a, o, u: allargar, garsa, amargor, got, argúcia, gust, etc. s'escriu gu davant e, i: adroguer, berguedà, guepard, guia, guitarra, seguir, etc. Convé notar que en els grups gue [...]
46. Apostrofació davant d'abreviatures
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, segueixen les regles ortogràfiques d'apostrofació, és a dir, es comporten com si els seguissin mots sencers. Per exemple: l'apt. 210 de Girona ('l'apartat') nota de l'ed. ('l'editor') l'Excma. Sra. ('l'Excel [...]
47. Accents diacrítics: 'vós' o 'vos'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de vós i vos. S'escriu vós quan és un pronom fort, com a fórmula de tractament: Vós m'ho heu dit, Com vós [...]
48. La ce trencada ('ç') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?
Font Fitxes de l'Optimot
, eficaç-eficaços-eficaces, feliç-feliços-felices, fiança-fiances, etc. quan es conjuga un verb: començo-comences-comença-comencem-comenceu-comencen, etc. quan es formen derivats: audaç-audàcia, veloç-velocitat, etc. Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre les grafies c i ç.  [...]
49. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i 'ç'
Font Fitxes de l'Optimot
vocal i consonant o entre consonant i vocal es pot trobar: s: dansa, entotsolat, festa, gespa, molsa, tsar, etc. ss en mots començats per sots- i trans-: sotssecretari, transsiberià, etc. c davant de e, i: enciam, sincer; Marcel, Mercè, etc. ç davant de a, o, u: cançó, força, forçut, llençol [...]
50. Separació de mots a final de ratlla / Separació de mots derivats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'ha de separar un mot derivat o un mot compost a final de ratlla es respecten els elements de què està format: in-imaginable (se separa respectant el prefix de negació in-) besavi se separa bes-avi (el prefix bes- significa 'dues vegades') mal-avingut (se separa respectant l'adjectiu mal [...]
Pàgines  5 / 11 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>