Resultats de la cerca bàsica: 3,034

Fitxes de l'Optimot
41. És correcte 'a no ser que' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Amb un valor condicional i d'exclusió es poden fer servir les locucions tret que, llevat que, a menys que, fora que, que introdueixen una oració amb el verb en subjuntiu, o bé les expressions si no és que o excepte si, que solen introduir oracions amb el verb en indicatiu. Per exemple: No ho faré [...]
42. És correcte afrontar en català? / És correcte fer front a en català?
Font Fitxes de l'Optimot
l'adversitat, a les contrarietats, a les dificultats, als problemes, als riscos, a les pressions... Això no obstant, hi ha un ús d'aquests verbs que convé evitar: afrontar (o fer front a) un pagament, una despesa... En aquests casos, pròpiament, no ens hi oposem ni hi plantem cara; per tant, seguint [...]
43. Contacte de preposicions àtones / 'en lloc de a l'esquerra' o 'en lloc d'a l'esquerra'?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan coincideixen dues preposicions àtones seguides, en general es produeix una seqüència molt forçada (o bé impossible, com és el cas de dues preposicions idèntiques). Per evitar aquest contacte de preposicions, es poden fer servir diversos recursos. Per exemple: Has de girar a la dreta en lloc [...]
44. Com es diu 'a lo loco' i 'a lo que salga' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
a la babalà a la lleugera com un boig Les expressions a lo loco i a lo que salga es poden traduir al català per a la babalà, a la lleugera, com un boig. Així, les frases següents: Son palabras dichas a lo loco. Conduce a lo loco. es poden traduir per: Són paraules dites a la babalà [...]
45. Com es diu a riesgo y ventura en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
En llenguatge jurídic o administratiu, l'expressió que indica que algú se sotmet voluntàriament a la influència de la sort o dels esdeveniments és a risc i perill. Per exemple: Van assumir la gestió de l'equipament a risc i perill. L'entitat que assumeix la concessió a risc i perill es fa [...]
46. 'a l'entrar' o 'en entrar'? / 'en'/'al' davant d'infinitiu (valor temporal i causal) / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
davant d'un infinitiu amb un valor causal, i té un sentit proper al de la construcció com que seguida d'un verb en forma personal. Per exemple: En no saber de què anava la conversa, es va ficar de peus a la galleda. (= Com que no sabia de què anava la conversa...) Tal com passa amb el valor temporal [...]
47. confirmar en
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
En llenguatge jurídic, la locució verbal confirmar en va seguida del tipus de recurs. Per exemple, confirmar en queixa, que significa 'confirmar, l'òrgan competent, una resolució judicial emesa per una instància inferior a conseqüència d'un recurs de queixa'. [...]
48. És correcte 'degut a' en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
. D'altra banda, cal tenir en compte que el mot degut, deguda també és el participi del verb deure i, per tant, es fa servir, precedit del verb ser, per formar la veu passiva. En aquest cas, a diferència de l'ús de la locució, el participi concorda amb el nom al qual es refereix. Per exemple: La suspensió [...]
49. Com es diu 'ir a lo suyo' en català? / 'anar a la meva', 'anar a la teva', 'anar a la seva', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el significat de 'seguir la pròpia intenció' es pot fer servir la construcció anar a la seva (o a la meva, a la teva, etc,). Per exemple: Els ho he dit mil vegades, però sempre van a la seva. A l'hora de fer servir aquesta locució, cal tenir en compte que la forma del possessiu [...]
50. És correcte a qui el porti en català? / És correcte al portador en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
al portador a qui el porti En un xec bancari que no sigui nominatiu, a sobre de la ratlla que apareix impresa a continuació de l'expressió Pagueu per aquest xec a tant s'hi pot escriure al portador com a qui el porti: Pagueu per aquest xec a qui el porti. Pagueu per aquest xec al portador.Totes [...]
Pàgines  5 / 304 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>