Resultats de la cerca bsica: 102

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
41. reformular, reinventar, ressituar, reubicar / Verbs amb el prefix 're-'
Font Fitxes de l'Optimot
prefix re- s'adjunta a un verb que comena amb s, la nova paraula presenta dues esses. Per exemple: ressaltar, resseguir, ressentir-se, ressoldar, ressopar, ressorgir, ressortir, etc.  [...]
42. Ortografia de 'g' (ge) i 'j' (jota)
Font Fitxes de l'Optimot
. Per escriure el so de la g de gat davant e, i cal escriure gu-: guepard, guitarra. Consulteu el diccionari per a dubtes sobre les grafies g i j.  [...]
43. Apostrofaci dels pronoms febles / Combinacions de dos pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
reduda i s'apostrofen si el verb acaba en vocal (que no sigui u). Per exemple: mira'm, pentina't, posi's, agafa'l, expliqui'ns, agafi'n. Quan es combinen dos pronoms i hi ha dues vocals en contacte, se'n suprimeix una i s'apostrofa tan a la dreta com es pugui. Per tant, si el verb comena per vocal, el [...]
44. Funcions de la diresi / Novetats ortogrfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
diftong En situacions en qu la i o la u formaria diftong amb la vocal contigua, la diresi indica que la i o la u s'ha de pronunciar separadament de les altres, s a dir, en cops de veu diferents. Per exemple: en el mot fei-na, la i forma diftong amb la vocal precedent, i com que no hi ha cap marca que [...]
45. Ortografia de 'g' i 'gu'
Font Fitxes de l'Optimot
El so de g de gat o guerra es representa amb g o gu segons la vocal que aparegui al darrere: s'escriu g davant a, o, u: allargar, garsa, amargor, got, argcia, gust, etc. s'escriu gu davant e, i: adroguer, bergued, guepard, guia, guitarra, seguir, etc. Conv notar que en els grups gue [...]
46. Apostrofaci davant d'abreviatures
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, segueixen les regles ortogrfiques d'apostrofaci, s a dir, es comporten com si els seguissin mots sencers. Per exemple: l'apt. 210 de Girona ('l'apartat') nota de l'ed. ('l'editor') l'Excma. Sra. ('l'Excel [...]
47. Accents diacrtics: 'vs' o 'vos'?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrtic) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. s el cas de vs i vos. S'escriu vs quan s un pronom fort, com a frmula de tractament: Vs m'ho heu dit, Com vs [...]
48. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i ''
Font Fitxes de l'Optimot
vocal i consonant o entre consonant i vocal es pot trobar: s: dansa, entotsolat, festa, gespa, molsa, tsar, etc. ss en mots comenats per sots- i trans-: sotssecretari, transsiberi, etc. c davant de e, i: enciam, sincer; Marcel, Merc, etc. davant de a, o, u: can, fora, forut, llenol [...]
49. La ce trencada ('') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o ''?
Font Fitxes de l'Optimot
, efica-eficaos-eficaces, feli-felios-felices, fiana-fiances, etc. quan es conjuga un verb: comeno-comences-comena-comencem-comenceu-comencen, etc. quan es formen derivats: auda-audcia, velo-velocitat, etc. Consulteu el diccionari per a ms dubtes sobre les grafies c i .  [...]
50. Separaci de mots a final de ratlla / Separaci de mots derivats i compostos
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'ha de separar un mot derivat o un mot compost a final de ratlla es respecten els elements de qu est format: in-imaginable (se separa respectant el prefix de negaci in-) besavise separabes-avi(el prefixbes-significa 'dues vegades') mal-avingut (se separa respectant l'adjectiu mal [...]
Pgines  5 / 11 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Segent >>