Resultats de la cerca bàsica: 463

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
41. 'Anar a' (o 'per') + infinitiu / Perífrasis d'imminència / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
pare anava a renyar-lo quan el van interrompre. Convé notar, però, que se'n fa un ús abusiu: quan indica futur immediat en un context de present i no es tracta d'un verb de moviment o direcció, aquesta construcció no és adequada. Per tant, cal substituir-la per formes verbals de futur o de present o [...]
42. 'en que' o 'en què'? / 'Que' o 'què' darrere la preposició 'en'
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció en què es pot trobar en diferents contextos. Un dels casos en què apareix és en oracions interrogatives directes o indirectes en les quals la preposició en precedeix l'interrogatiu què. En aquests casos, l'interrogatiu què es pot substituir per 'quin motiu', 'quin argument', 'quina [...]
43. 'No hi sent res' o 'No sent res'? / 'No sent gens' o 'No hi sent gens'? / 'sentir' o 'sentir-hi'?
Font Fitxes de l'Optimot
no sent res no hi sent gens Totes dues formes són correctes, però tenen un matís de significat. D'una banda, el verb sentir és transitiu (és a dir, va seguit de complement directe) i significa 'percebre amb el sentit de l'oïda un so'. Per exemple: Va sentir crits a la nit i es va esp [...]
44. 'seure', 'asseure' o 'asseure's'? / 'No et seguis' o 'No t'asseguis'?, 'Van seure l'àvia' o 'Van asseure l'àvia'?
Font Fitxes de l'Optimot
D'una banda, el verb seure designa 'estar algú sobre un suport qualsevol de manera que el seu cos descansi sobre l'extremitat inferior del tronc, estar assegut'. Aquest verb és intransitiu, és a dir, no regeix complement directe. Per exemple: No hi havia lloc i va seure a terra. Estava tan marej [...]
45. 'es celebra' o 'se celebra'? / Pronom 'es' o 'se' davant de verb començat amb 's-', 'ce-' o 'ci-'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un verb que comença amb el so de essa sorda (escrit amb s-, ce- o ci-, entre altres grafies) el pronom se tant pot adoptar la forma se com la forma es. Això no obstant, se sol preferir usar la forma se perquè és més fàcil de pronunciar. Així, es diu: se sap (millor que es sap) se suspèn [...]
46. 've't aquí' o 'vet aquí'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions vet aquí (o vet ací) i heus aquí (heus ací) es fan servir per presentar una situació i habitualment van seguides d'un complement que es pot pronominalitzar. Per exemple:  Vet aquí que hi van anar tots els socis (= Vet-ho aquí). Heus aquí els pressupostos (= Heus-los aquí). Ara bé [...]
47. Concordança en oracions amb subjecte format per coordinació disjuntiva / 'Vindrà el noi o la noia' o 'Vindran el noi o la noia'?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan en una oració el subjecte està format per dos o més sintagmes nominals coordinats amb la conjunció o, en general el verb concorda en plural però també pot anar en singular. Per exemple: Vindran el noi o la noia o Vindrà el noi o la noia. Ara bé, el verb només pot concordar en plural quan [...]
48. 'a taula' o 'a la taula'?
Font Fitxes de l'Optimot
a taula a la taula Aquesta expressió es construeix generalment sense article, a taula, especialment relacionada amb la idea de 'menjar' o 'àpat'. Per exemple: El majordom no sabia servir a taula. Aquell dia érem dotze a taula. A les tres vam seure a taula. Cal no confondre aquest ús amb l'ús que [...]
49. 'a tothora' o 'a tota hora'?
Font Fitxes de l'Optimot
Amb el significat de 'a cada moment, sempre, a qualsevol hora', es pot utilitzar l'adverbi tothora o bé les locucions sinònimes a tota hora i a totes hores, però no a tothora. Per exemple: Des d'aquell dia que penso en ella tothora. En aquell restaurant hi ha cua a tota hora. Em persegueix a [...]
50. 'en quant a' o 'quant a'?
Font Fitxes de l'Optimot
propòsit de, amb referència a (o en referència a), amb relació a (o en relació amb), pel que respecta a, etc. Per exemple: Pel que fa a aquest tema, en tinc una opinió ben clara. En relació amb la meteorologia, sembla que avui plourà.  [...]
Pàgines  5 / 47 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>