Resultats de la cerca bàsica: 1,735

Fitxes de l'Optimot
41. 'fotòlit' o 'fotolit'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma fotolit, que s'escriu sense accent i, per tant, és aguda, designa el clixé impressionat per insolar o passar a la planxa en el sistema òfset. [...]
42. 'gincama' o 'gimcana'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per designar la 'cursa de recorregut breu durant la qual els participants han de superar una sèrie de proves', el terme adequat és gimcana. Per exemple: Tot el grup va participar en la gimcana de la Festa Major. Les formes gincama, gincana, gimcama, gymkana, gymkhana i yincana no són adequades. [...]
43. 'haguent' o 'havent'?
Font Fitxes de l'Optimot
El gerundi del verb haver és havent. Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma haguent, cal evitar aquest gerundi en contextos formals.  [...]
44. 'haguer' o 'haver'?
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest verb presenta una única forma d'infinitiu: haver. Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma haguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.  [...]
45. 'imprimit' o 'imprès'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes del participi del verb imprimir són imprès, impresa, impresos, impreses, i no imprimit, imprimida, imprimits, imprimides. [...]
46. 'inalterable' o 'inalterat'?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal distingir entre els adjectius inalterable i inalterat, inalterada, que formalment són molt semblants, però tenen significats ben diferents. L'adjectiu inalterable vol dir 'que no es pot variar'. Per exemple: No es poden afegir més assistents a la jornada: la llista que tenim és inalterable.  [...]
47. 'infligir' o 'infringir'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs infligir i infringir s'assemblen molt formalment, però tenen significats ben diferents. El verb infligir vol dir 'aplicar una pena a algú'. Per exemple: Li va infligir un càstig molt sever pel seu comportament. La pena que van infligir al noi va ser pintar la paret on havia fet un grafi [...]
48. 'involucració' o 'involucrament'?
Font Fitxes de l'Optimot
A partir del verb involucrar es pot formar el derivat involucració, que significa 'acció o efecte d'involucrar'. Per exemple: La involucració dels polítics en la xarxa de corrupció es va destapar amb la investigació de la policia. En canvi, el derivat involucrament, que també es  podria formar a [...]
49. 'medicina' o 'medecina'?
Font Fitxes de l'Optimot
Tant el nom medecina com el nom medicina són formes són vàlides, però no sempre són intercanviables. La paraula medicina té dos significats diferents. D'una banda, s'aplica a la ciència que estudia la salut i la malaltia, i els mitjans de prevenir i guarir les malalties. Per exemple:  La medicin [...]
50. 'metge' o 'mèdic'?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal no confondre el mot metge, que és un substantiu, amb el mot mèdic, que és l'adjectiu que fa referència a la medicina o als metges. Per exemple: M'han demanat un certificat mèdic o M'han demanat un certificat del metge (però no M'han demanat un certificat metge). La consulta mèdica obre a les [...]
Pàgines  5 / 174 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>