Resultats de la cerca frase exacta: 312

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
41. Criteris de redacció de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
receptor en la redacció administrativa catalana és el de vós (Sol·licito: Que em concediu...). Com podeu observar, després de Sol·licito: i també després d'Exposo:, cal introduir la frase o les frases amb la conjunció Que si porten un verb conjugat. Tornant al tractament personal del receptor, atès que [...]
42. majúscules o minúscules amb parèntesis i cometes
Font Fitxes de l'Optimot
En els fragments de text entre parèntesis o en les citacions entre cometes es pot presentar el dubte d'escriure majúscula o minúscula inicial. Quan un fragment entre parèntesis va després de punt, s'escriu amb majúscula inicial i es tanca amb un punt dins els parèntesis. Per exemple:  El quartet [...]
43. majúscules o minúscules després de dos punts
Font Fitxes de l'Optimot
. Cal que duguis el material següent: bolígrafs blaus, retoladors i un parell de llibretes. Ara bé, si els dos punts introdueixen citacions textuals o reproduccions en estil directe, el text que segueix ha de començar amb majúscula. Per exemple: El refrany diu: Qui no vulgui pols que no vagi a l'era. [...]
44. president o presidenta de diputació (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
En general, als presidents o les presidentes de les diputacions els correspon el tractament d'Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora, llevat del president o la presidenta de la Diputació de Barcelona que, per tradició, rep el tractament d'Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora [...]
45. síndic o síndica de greuges (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·ltre. Sr., Il·ltre. Sra. Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora I. Sr., I. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de síndic o síndica de greuges és Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora. Les abreviatures són les següents: Il·ltre. Sr., Il·ltre Sra. I. Sr., I. Sra. El [...]
46. degà o degana de facultat universitària (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
senyor degà, senyora degana La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, conté una disposició addicional tretzena en la qual es determina que les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora [...]
47. diputat o diputada del Parlament de Catalunya (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora Il·ltre. Sr., Il·ltre. Sra. I. Sr., I. Sra. El tractament protocol·lari que correspon a un diputat o diputada del Parlament de Catalunya és Il·lustre Senyor o Il·lustre Senyora. Exemple: L'Il·lustre Senyor Joan Cases. Les abreviatures són les següents [...]
48. exconseller o exconsellera de la Generalitat de Catalunya
Font Fitxes de l'Optimot
El tractament protocol·lari que correspon a un exconseller o una exconsellera de la Generalitat de Catalunya és Honorable Senyor, Honorable Senyora. Les abreviacions corresponents són: Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. Honorable Senyor, Honorable Senyora Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr [...]
49. Generalitat de Catalunya o Generalidad de Cataluña (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
La forma Generalidad de Cataluña és la forma emprada habitualment en la versió castellana de textos oficials, com els textos i les lleis del Parlament de Catalunya, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els textos del Tribunal Constitucional. També es documenta en obres lexicogràfiqu [...]
50. president o presidenta d'audiència provincial (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora Il·lm. Sr., Il·lma. Sra. Im. Sr., Ima. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de president o presidenta d'audiència provincial és Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora. Les abreviatures són les següents: Il·lm. Sr [...]
Pàgines  5 / 32 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>