Resultats de la cerca frase exacta: 310

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
41. majúscules o minúscules amb parèntesis i cometes
Font Fitxes de l'Optimot
En els fragments de text entre parèntesis o en les citacions entre cometes es pot presentar el dubte d'escriure majúscula o minúscula inicial. Quan un fragment entre parèntesis va després de punt, s'escriu amb majúscula inicial i es tanca amb un punt dins els parèntesis. Per exemple:  El quartet [...]
42. majúscules o minúscules després de dos punts
Font Fitxes de l'Optimot
. Cal que duguis el material següent: bolígrafs blaus, retoladors i un parell de llibretes. Ara bé, si els dos punts introdueixen citacions textuals o reproduccions en estil directe, el text que segueix ha de començar amb majúscula. Per exemple: El refrany diu: Qui no vulgui pols que no vagi a l'era. [...]
43. president o presidenta de diputació (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
En general, als presidents o les presidentes de les diputacions els correspon el tractament d'Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora, llevat del president o la presidenta de la Diputació de Barcelona que, per tradició, rep el tractament d'Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora [...]
44. síndic o síndica de greuges (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·ltre. Sr., Il·ltre. Sra. Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora I. Sr., I. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de síndic o síndica de greuges és Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora. Les abreviatures són les següents: Il·ltre. Sr., Il·ltre Sra. I. Sr., I. Sra. El [...]
45. degà o degana de facultat universitària (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
senyor degà, senyora degana La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, conté una disposició addicional tretzena en la qual es determina que les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora [...]
46. diputat o diputada del Parlament de Catalunya (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora Il·ltre. Sr., Il·ltre. Sra. I. Sr., I. Sra. El tractament protocol·lari que correspon a un diputat o diputada del Parlament de Catalunya és Il·lustre Senyor o Il·lustre Senyora. Exemple: L'Il·lustre Senyor Joan Cases. Les abreviatures són les següents [...]
47. exconseller o exconsellera de la Generalitat de Catalunya
Font Fitxes de l'Optimot
El tractament protocol·lari que correspon a un exconseller o una exconsellera de la Generalitat de Catalunya és Honorable Senyor, Honorable Senyora. Les abreviacions corresponents són: Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. Honorable Senyor, Honorable Senyora Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr [...]
48. president o presidenta d'audiència provincial (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora Il·lm. Sr., Il·lma. Sra. Im. Sr., Ima. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de president o presidenta d'audiència provincial és Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora. Les abreviatures són les següents: Il·lm. Sr [...]
49. president o presidenta de consell comarcal (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora Il·lm. Sr., Il·lma. Sra. Im. Sr., Ima. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de president o presidenta de consell comarcal és Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora. Les abreviatures són les següents: Il·lm. Sr., Il·lma [...]
50. president o presidenta del Tribunal Suprem (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Excm. Sr., Excma. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de president o presidenta del Tribunal Suprem és Excel·lentíssim Senyor, Excel·lentíssima Senyora. Les abreviatures són les següents: Excm. Sr., Excma. Sra. Excel·lentíssim Senyor, Excel·lentíssima Senyora [...]
Pàgines  5 / 31 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>