Resultats de la cerca criteris: 593

41. Equivalències castellà - català. no haber lugar loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
no haber lugar loc v - no pertocar v intr / denegar [generalment en participi] v tr No poder-se fer una acció perquè l'autoritat no ho permet, ja que no la troba adequada o pertinent. NOTA: Se sol usar en l'expressió fixada no ha lugar. [...]
42. Equivalències castellà - català. revisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
revisar v tr - revisar v tr Tornar a sospesar, a debatre, a analitzar, etc., una decisió per tal de comprovar si va ser encertada o no. [...]
43. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cap a la banda «majusculista», mentre que el francès es decanta més aviat cap al «minusculisme». En el cas del català, la intenció a l'hora d'elaborar la primera edició d'aquest opuscle va ser la d'alleugerir la llengua d'un cert abús de les majúscules, a causa de la influència castellana, però aquest [...]
44. Documentació administrativa. El certificat. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Dades de qui signa el certificat Certifico: Certificació Fórmula de certificació Datació Signatura [...]
45. Documentació administrativa. El certificat. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Dades de qui signa el certificat CERTIFICO Certificació : Fórmula de certificació Datació Signatura Vist i plau (càrrec) (rúbrica) (nom i cognoms) [...]
46. Documentació administrativa. El certificat. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera David Roca i Ferrer, cap del Servei de Formació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Certifico : Que el senyor Enric Pous i Bonet ha seguit amb aprofitament el Curs de gestió dels documents administratius, de 30 hores, impartit a Lleida durant els mesos de maig i [...]
47. Documentació administrativa. El certificat. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Marta Codina i Grau, cap de la Secció d'Onomàstica de la Direcció General de Polí- tica Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CERTIFICO: Que, d'acord amb el Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels [...]
48. Documentació administrativa. El recurs. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat han d'aparèixer les dades següents de la persona que interposa el recurs, també anomenada recurrent : el nom i els cognoms i el domicili o la identi- ficació del lloc i del mitjà que es prefereixin per a les notificacions. A més d'aquesta informació bàsica, aquest apartat recull [...]
49. Documentació administrativa. El recurs. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els diferents elements que configuren la imatge gràfica d'aquest document (usos de la negreta, cursiva, caixa alta o majúscules, marges, interlineats, etc.) presenten variacions. Cal tenir en compte que el redacta una persona particular i que la tria d'aquests elements també queda condicionada pels [...]
50. Documentació administrativa. El saluda. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de qui saluda Salutació Nucli de la salutació Signatura Comiat Datació [...]
Pàgines  5 / 60 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>