Resultats de la cerca criteris: 593

41. Documentació administrativa. El saluda. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per al comiat s'usa una de les fórmules següents, que de fet presenten poca varia- ció: es complau a expressar-li el testimoni de la seva consideració . es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració. [...]
42. Documentació administrativa. El saluda. Salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La fórmula de salutació es redueix a la paraula Saluda impresa de manera que des- taqui en una línia independent. [...]
43. Equivalències castellà - català. revisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
revisar v tr - revisar v tr Tornar a sospesar, a debatre, a analitzar, etc., una decisió per tal de comprovar si va ser encertada o no. [...]
44. Documentació administrativa. El saluda. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tercera persona singular (emissor/a) amb el de vós (destinatari/ària). Un altre aspecte que convé comentar en aquest apartat és el fet que el saluda és un document parcialment imprès. Així, la informació següent ja apareix impresa en el saluda, que es caracteritza pel fet de ser de format A5: ? el càrrec [...]
45. Documentació administrativa. El certificat. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Dades de qui signa el certificat Certifico: Certificació Fórmula de certificació Datació Signatura [...]
46. Documentació administrativa. El certificat. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Dades de qui signa el certificat CERTIFICO Certificació : Fórmula de certificació Datació Signatura Vist i plau (càrrec) (rúbrica) (nom i cognoms) [...]
47. Documentació administrativa. El certificat. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera David Roca i Ferrer, cap del Servei de Formació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Certifico : Que el senyor Enric Pous i Bonet ha seguit amb aprofitament el Curs de gestió dels documents administratius, de 30 hores, impartit a Lleida durant els mesos de maig i [...]
48. Documentació administrativa. El certificat. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Marta Codina i Grau, cap de la Secció d'Onomàstica de la Direcció General de Polí- tica Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CERTIFICO: Que, d'acord amb el Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels [...]
49. Documentació administrativa. El recurs. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat han d'aparèixer les dades següents de la persona que interposa el recurs, també anomenada recurrent : el nom i els cognoms i el domicili o la identi- ficació del lloc i del mitjà que es prefereixin per a les notificacions. A més d'aquesta informació bàsica, aquest apartat recull [...]
50. Documentació administrativa. El recurs. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els diferents elements que configuren la imatge gràfica d'aquest document (usos de la negreta, cursiva, caixa alta o majúscules, marges, interlineats, etc.) presenten variacions. Cal tenir en compte que el redacta una persona particular i que la tria d'aquests elements també queda condicionada pels [...]
Pàgines  5 / 60 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>