Resultats de la cerca criteris: 653

41. Equivalències castellà - català. competente adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
competente adj-competent adj Dit de l'organisme, el càrrec, el tribunal, el jutge, etc., que té competència sobre una cosa; dit de la qüestió que és competència d'un organisme, d'un càrrec, d'un tribunal, d'un jutge, etc. [...]
42. Equivalències castellà - català. embargar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
embargar v tr-embargar / retenir v tr Quedar-se béns, un sou, etc., per ordre de l'autoritat judicial a conseqüència d'un deute o d'un delicte. [...]
43. Equivalències castellà - català. requisitoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
requisitoria f - requisitori m / requisitòria f Comunicació d'un jutge a un altre, en la qual el requereix per tal que executi un manament seu. [...]
44. Equivalències castellà - català. querella f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
querella f - querella f Demanda presentada a un tribunal relativa a un delicte. [...]
45. Abreviatures. Definició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Una abreviatura és un escurçament gràfic d'un mot o d'un sintagma, que es forma suprimint lletres internes o finals i que s'indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d'abreviatures d'un sol mot, les anomenem abreviatures simples. pl. plaça p/ pagaré Si es tracta d'abreviatures d'un sintagma [...]
46. Equivalències castellà - català. estar y pasar por v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estar y pasar por v intr - ajustar-se a / atenir-se a / sotmetre's a v intr En un conflicte, renunciar a la iniciativa pròpia i actuar segons indica un contracte, un jutge, un tribunal arbitral, etc. ES: Hay que estar y pasar por el reglamento. Las partes se condenan a estar y pasar por un [...]
47. Equivalències castellà - català. ejecutoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ejecutoria f-executòria f Ordre tramesa per un tribunal o un jutge que ha dictat una sentència a un inferior, comissionant-lo perquè en practiqui les diligències d'execució. [...]
48. Equivalències castellà - català. exhorto m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
exhorto m - exhort m Comunicació d'un jutge o un tribunal a un altre de la mateixa categoria en què li demana que ordeni practicar alguna diligència. [...]
49. Equivalències castellà - català. interrogar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
interrogar v tr - interrogar v tr Un jutge, un lletrat, una comissió, un policia, etc., fer diverses preguntes a una persona per tal d'esclarir uns fets. [...]
50. Equivalències castellà - català. suplicatorio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
suplicatorio m - suplicatori m Prec que adreça un jutge inferior a un de superior o a un tribunal perquè executi diligències que cauen fora del seu territori. [...]
Pàgines  5 / 66 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>