Resultats de la cerca criteris: 129

41. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
les signatures es redacti en primera persona referida al secretari o la secretària ( Lo manda y firma S. S. , a doy fe ), però no és coherent lingüísti cament que el nucli del document tingui com a emissor el responsable de la interlocutòria (el jutge, la jutgessa o el tribunal) i que l'últim paràgraf [...]
42. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, anuncis de feina, etc. Límits 1. En textos llargs no es recomana l'ús de formes dobles abreujades amb barra perquè dificulta la redacció i entrebanca considerablement la lectura. 2. Si hi ha articles i adjectius que han de concordar amb el substantiu, es pot fer servir la forma doble únicament per al [...]
43. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.1. MOTS COL·LECTIUS Cal donar preferència en general als recursos que no comporten l'ús de formes dobles, com per exemple els mots col·lectius ( personal , cos , plantilla, població , equip ...). Exemples El personal responsable de la formació s'encarregarà de difondre els cursos de l'Escola en [...]
44. Sigles i acrònims. Escriptura. Desplegament  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És recomanable que quan aparegui una sigla o un acrònim per primera vegada en un text es desglossi, ja sigui amb la denominació completa precedint la sigla o l'acrònim, o viceversa. podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis So cials (ICASS) podeu posar-vos en [...]
45. Noms referits a coses. Noms d'institucions, entitats, empreses i organismes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
designacions d'institucions, entitats i organismes públics quan apareixen en forma de logotip d'una marca, sigui quin sigui el suport de comunicació (paper de carta, segell, vehicle, etc.), encara que aquests noms es tradueixin a l'interior d'un text. 4 . Atès que en català no disposem de l [...]
46. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
No és necessari acabar la redacció d'un contracte o un conveni amb una fórmula final. Ara bé, si es vol incloure una fórmula d'aquest tipus, convé que sigui breu i senzilla, com per exemple: I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, el signem per du plicat. I com a prova de [...]
47. Funció demarcativa. Inici de frase. Després de punt  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En la majoria dels casos, la majúscula està determinada per un punt de la frase anterior i, per tant, no hi ha dubte, cal començar amb majúscula: «Hi ha un cap de taur, blanc com el sorral que el sol mossega. Un cap de taur ver, un cap de taur pintat com un trofeu tribal. Colors antics de coltells [...]
48. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació sil·làbica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles que es poden llegir com un mot i els acrònims es llegeixen segons les regles generals de pronunciació, tenint en compte que les sigles no porten accent gràfic i els acrònims, habitualment, tampoc. Per tant, generalment, quan acaben en vocal, vocal seguida de s, -en i -in són plans, i la [...]
49. Documentació administrativa. El certificat. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es basen tant en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa com en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació. La documentació administrativa parteix, gairebé [...]
50. Documentació jurídica. La provisió. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
provisió (el jutge o la jutgessa) i que l'últim paràgraf, no aïllat de la resta, tingui com a emissor el secretari o la secretària. Per evitar aquesta incoherència, proposem de reduir aquesta fórmula a En dono fe. (o Davant meu, ) i situar-la davant la signatura del secretari o la secretària. Tot i que no [...]
Pàgines  5 / 13 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>