Resultats de la cerca criteris: 696

41. Documentació administrativa. La sol·licitud. Sol·licitud  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat presenta la sol·licitud pròpiament dita, és el nucli del document. Com en l'apartat anterior, cal que la redacció sigui clara i senzilla. S'introdueix per mitjà de les formes Sol·licito : o Sol·licitud: . [...]
42. Documentació jurídica. La denúncia. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal indicar primer la localitat i, després d'una coma, la data. [...]
43. Documentació jurídica. La denúncia. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La denúncia és un acte mitjançant el qual la persona que ha presenciat la perpetració d'un delicte perseguible d'ofici o en té coneixement ho notifica a l'autoritat judicial ( Gran diccionari de la llengua catalana ). Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal; en aquest cas, la persona [...]
44. Documentació jurídica. La denúncia. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'ha d'indicar el nom de l'òrgan jurisdiccional al qual s'adreça la denúncia. [...]
45. Documentació jurídica. La denúncia. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Destinació Dades de la persona denunciant o mandatària For mulació de la denúncia Fets Fórmula final Datació Signatura [...]
46. Documentació jurídica. La denúncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT DE GUÀRDIA Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona, DENUNCIO: Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudicia- ment criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA, amb [...]
47. Documentació jurídica. La denúncia. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat s'introdueix amb una expressió com ara Baso aquesta denúncia en els fets següents . Cal descriure amb detall i precisió els fets que són objecte de la denúncia (dia, hora, lloc, testimonis, conseqüències, etc.) i, tal com s'ha comentat anteriorment, presentar- los de manera ordenada [...]
48. Documentació jurídica. La denúncia. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si signa la denúncia la persona que l'ha presentada (la persona denunciant o la persona mandatària), amb la rúbrica és suficient, atès que el nom i els cognoms d'aquesta persona ja figuren a l'encapçalament del document. Si la signa una altra persona a sol·licitud de la persona denunciant, a més de [...]
49. Documentació jurídica. La interlocutòria. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal indicar primer la localitat i, després d'una coma, la data. [...]
50. Documentació jurídica. La interlocutòria. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En dret processal hi ha tres tipus de resolucions judicials, que es distingeixen per la forma i el contingut: provisions, interlocutòries i sentències. La interlocutòria és una resolució judicial motivada que decideix una incidència en un procés i no les qüestions de fons, que han d'ésser resoltes [...]
Pàgines  5 / 70 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>